TEXTPREKLAD.COM

Interpret: exit 13 - Název: storm of stress 

Písňové texty a překlad: exit 13 - storm of stress Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od exit 13! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od exit 13 a podívejte, jaké další písničky od exit 13 máme v našem archívu, např. storm of stress.

Původní

[Originally performed by Terrorizer]
[Music: Terrorizer / Lyrics: Oscar Garcia]
Can't escape all your worries
Endless sorrow, pain and suffer
Can't escape your emotions
Enslavement be the world you choose
You work so hard, all for nothing
Your dreams are shattered
Your goals destroyed
No-one listens to what we stand for
So why even try do you really care
The struggle continues as the cries of pain
Peace can no longer rest in your mind
The world you choose is fucked already
So stop dreaming and face reality

překlad

[Původně provedeno Terrorizer]
[Hudba: Terrorizer / texty: Oscar Garcia]
Nemůžu uniknout všem svým starostem
Nekonečný smutek, bolest a utrpení
Nemůže uniknout svým emocím
Otroctví bude svět, který si vyberete
Pracujete tak tvrdě, všechno za nic
Vaše sny jsou rozbité
Vaše cíle zničeny
Nikdo neposlouchá, za čím si stojíme
Proč se o to vlastně snažíš?
Boj pokračuje jako výkřiky bolesti
Mír už nemůže spočívat ve vaší mysli
Svět, který si vyberete, je už v prdeli
Přestaňte tedy snít a postavte se realitě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com