TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • exit 13 – societally provoked genocidal contemplation

Interpret: exit 13 - Název: societally provoked genocidal contemplation 

Písňové texty a překlad: exit 13 - societally provoked genocidal contemplation Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od exit 13! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od exit 13 a podívejte, jaké další písničky od exit 13 máme v našem archívu, např. societally provoked genocidal contemplation.

Původní

This whole world is fucking sick!!!
Human stupidity had made me crazed!
Insanity frees my mind to wander...
I gleefully ponder humanity's murder!
Thoughts of slaughter fill my head.
I want to make all humans dead.
To free the of the ills that manifest from diseased wills.
My remedy for Earth's situation, is total human being negation!!!
Radical global extermination.
The venting of my crazed frustration.
Plants and animals would rejoice.
Freed from human ploys.
I've been dismissed as being sick...
"Environmentally romantic", but I will have the final laugh.
As my own species feels my wrath!!!
No more factories polluting the air I breath!
No more authority blatantly surppressing me!
No more politics, mere games for the ethically sick!
No more fighting wars, human beings will destroy no more!!!
No I'm alone, in solitude I freely roam...
But I'm going mad contemplating the good times past...
=2E..so I enact a frazzled new plan, splattering my brains across this =
now free land!

překlad

Celý tento svět je kurva nemocný !!!
Lidská hloupost mě pobláznila!
Šílenství osvobozuje mou mysl bloudit ...
Vesele uvažuji o vraždě lidstva!
Hlavu mi plní myšlenky na vraždění.
Chci zabít všechny lidi.
Osvobodit nemoci, které se projevují od nemocných závětí.
Mým lékem na situaci na Zemi je úplná lidská negace !!!
Radikální globální vyhlazení.
Odvzdušnění mé šílené frustrace.
Rostliny a zvířata by se radovaly.
Osvobozen od lidských triků.
Byl jsem propuštěn jako nemocný ...
„Ekologicky romantické“, ale nakonec se budu smát.
Jak můj vlastní druh cítí můj hněv !!!
Už žádné továrny znečišťující vzduch, který dýchám!
Už žádná autorita mě očividně nepotlačuje!
Už žádná politika, pouhé hry pro eticky nemocné!
Už žádné bojové války, lidské bytosti už nebudou ničit !!!
Ne, jsem sám, na samotě se volně toulám ...
Ale já se zblázním, když uvažuji o dobrých časech minulých ...
= 2E..tak přijmu frazzled nový plán, stříkající mé mozky přes to
nyní země zdarma!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com