TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • exit 13 – self misunderstood cerebral masturbation

Interpret: exit 13 - Název: self misunderstood cerebral masturbation 

Písňové texty a překlad: exit 13 - self misunderstood cerebral masturbation Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od exit 13! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od exit 13 a podívejte, jaké další písničky od exit 13 máme v našem archívu, např. self misunderstood cerebral masturbation.

Původní

I don't turn a phrase for the aim of profundity,
I only` wish to alert you to your impending reality!
A human centered view of this planet has so far exhibited.
That it will reduce the earth to being no longer inhabited by life!
Destruction! Pollution! Body and mind disillusioned!
How could humanity actively bring about the earth's ruin???
Why has a collective conscience allowed the furrow of extinction to =
be plowed?!?
I don't pen these rants for the plaudits of some critic!
I only wish to air the mind of a depressed, confused cynic!
To make you think, my only goal, I will not be inhibited!
But I realize that in the hardcore scene mantal growth is limited!!!

překlad

Neotáčím frázi za účelem hloubky,
Chtěl bych vás jen upozornit na vaši blížící se realitu!
Pohled na tuto planetu zaměřený na člověka se dosud projevil.
Že to sníží Zemi tak, aby již nebyla obývána životem!
Zničení! Znečištění! Tělo i mysl rozčarované!
Jak by lidstvo mohlo aktivně způsobit zkázu Země ???
Proč kolektivní svědomí umožnilo brázdě vyhynutí =
být oraný?!?
Nechci tyto chvástání pro potlesk nějakého kritika!
Chtěl bych jen provzdušnit mysl depresivního a zmateného cynika!
Abych vás přemýšlel, můj jediný cíl, nebudu brzdit!
Ale uvědomuji si, že na hardcore scéně je růst mantalů omezený !!!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com