TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • exit 13 – only protest gives a hope of life

Interpret: exit 13 - Název: only protest gives a hope of life 

Písňové texty a překlad: exit 13 - only protest gives a hope of life Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od exit 13! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od exit 13 a podívejte, jaké další písničky od exit 13 máme v našem archívu, např. only protest gives a hope of life.

Původní

Your conscience overrides the fears of authoritarian repercussion,
You bring about ends that cannot be achieved through rational =
discussion!
So called "terrorist acts" utilized to win the fight for nature,
Is direct action the solution to problems that frustrate you?!?!
PROTEST! RESIST! REASON! INSIST!
The time has come for total global mental realignment,
Misused technology has altered atmosphere, terrain, and climate.
Change is needed now, but course of action who'll define it???
Every mind needs a goal - a ladder - work until you climn it!!!
PROTEST! RESIST! REASON! INSIST!
The time has come for radical wilderness restoration!
Deep ecology must become the religion of future generations!!!
Economic gains are invalid reasons for nature's exploitation!
Thwart industrial domination and unmake civilization!!!

překlad

Vaše svědomí převažuje nad obavami autoritářských dopadů,
Přinášíte cíle, kterých nelze dosáhnout pomocí racionálního =
diskuse!
Takzvané „teroristické činy“ využívané k vítězství v boji za přírodu,
Je přímá akce řešením problémů, které vás frustrují?!?!
PROTEST! ODOLAT! DŮVOD! TRVAT!
Nastal čas na celkové globální duševní vyrovnání,
Zneužitá technologie změnila atmosféru, terén a podnebí.
Změna je nyní nutná, ale postup, kdo ji definuje ???
Každá mysl potřebuje cíl - žebřík - pracujte, dokud na něj nevylezete !!!
PROTEST! ODOLAT! DŮVOD! TRVAT!
Nadešel čas na radikální obnovu divočiny!
Hluboká ekologie se musí stát náboženstvím budoucích generací !!!
Ekonomické zisky jsou neplatnými důvody pro vykořisťování přírody!
Překážte průmyslovou nadvládu a nedělejte civilizaci !!!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com