TEXTPREKLAD.COM

Interpret: exit 13 - Název: hopped up 

Písňové texty a překlad: exit 13 - hopped up Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od exit 13! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od exit 13 a podívejte, jaké další písničky od exit 13 máme v našem archívu, např. hopped up.

Původní

Morning, noon and at night
temptations I can't fight
hoist pints, imbibe, delight...
so sly, that guy, he's dried... DRY HOPPED! that sly Hopduvel
he plys in guise so wise... CANNABIS?!? evil Hopduvel!
today mugs raised in praise... HOPPED UP! for the Hopduvel
bongs blazed, eyes glazed, way dazed... PROPPED UP! confound the Hopduvel
Nick's brews, a few, your stewed... HOP SUCKED! by the Hopduvel
with shrooms, you vroom, mind blooms... DROP OUT! Leary as Hopduvel
more trays, mugs raised, your saved! HOPPED UP! by the Hopduvel
bowls blazed, eyes hazed, mind phased... PROPPED UP! stonehead Hopduvel
Revived for a bout of wicked liquid clouts form lambics, weizens, stouts
ein stein in my grip, nectar raised to lips, a joyous sin each sip!
malted incantations fortell my vexation, fiendish inebriation
some more? of course, we pour... POUR MORE! says the Hopduvel
adore and soar, hit the floor! KNOCKED OUT! by the Hopduvel
bongs blazed, amazed, half crazed... HOPPED UP! for the Hopduvel
four days a haze of praise! HOPPED UP! my God Duvel!!!
Get HOPPED UP!

překlad

Ráno, v poledne a v noci
pokušení nemohu bojovat
zvedněte půllitry, nasávejte, potěšte ...
tak lstivý, ten chlap, je usušený ... SUCHÝ NÁKUP! ten mazaný Hopduvel
plaví se tak maskovaný ... CANNABIS?!? zlý Hopduvel!
dnes hrnky chválené ... NACHÁZENÉ! pro Hopduvel
bonga plápolaly, oči zasklené, omráčené ... VYVOLÁNO! zmást Hopduvel
Nick's brews, a few, your stewed ... HOP SUCKED! od Hopduvel
s houbami, vy vroom, mysl kvete ... DROP OUT! Leary jako Hopduvel
více podnosů, hrnky zvednuté, vaše uloženo! ZAKOJENO! od Hopduvel
mísy plály, oči zamlžené, mysl postupná ... VYVOLÁNO! Stonehead Hopduvel
Oživen pro záchvat zlých tekutých vlivů z jehňátek, plísní, tlustých
ein stein v mém sevření, nektar pozvednutý na rty, radostný hřích každý doušek!
sladová zaklínadla předznamenávají mé trápení, ďábelské opojení
něco víc? samozřejmě naléváme ... NACHÁZÍTE VÍCE! říká Hopduvel
zbožňuj a stoupej, dopadni na zem! VYŘAZENO! od Hopduvel
bonga oslnila, ohromila, napůl pobláznila ... NACHÁZILO SE! pro Hopduvel
čtyři dny opar chvály! ZAKOJENO! můj bože Duvel !!!
Získejte HOPPED UP!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com