TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • exit 13 – ecotopian visions

Interpret: exit 13 - Název: ecotopian visions 

Písňové texty a překlad: exit 13 - ecotopian visions Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od exit 13! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od exit 13 a podívejte, jaké další písničky od exit 13 máme v našem archívu, např. ecotopian visions.

Původní

Ecotopian visions fused with environmental education.
Natural harmony achieved through caring habitation!
Ecotopian visions fused with environmental education.
Natural harmony achieved through caring habitation!
Cognitive cerebral conceptions of nirvana,
Harmonious existance with all flora and fauna,
Human inperfections have all been surpassed,
Over the earth peace exists at last!
But how can we achieve this vision.
When most societies and nature meet in collision?
The know how and concern are before our eyes..
Commitment to the goal will help it become realized!!!
Ecotopian visions fused with environmental education.
Natural harmony achieved through caring habitation!
Ecotopian visions fused with environmental education.
Natural harmony achieved through caring habitation!

překlad

Ekotopické vize spojené s environmentální výchovou.
Přirozené harmonie dosažené pečujícím bydlením!
Ekotopické vize spojené s environmentální výchovou.
Přirozené harmonie dosažené pečujícím bydlením!
Kognitivní mozkové koncepce nirvány,
Harmonická existence se všemi rostlinami a živočichy,
Lidské nedokonalosti byly překonány,
Po zemi konečně existuje mír!
Jak ale můžeme této vize dosáhnout.
Když se většina společností a přírody setká v kolizi?
Know how a obavy máme před očima ..
Závazek k cíli pomůže uskutečnit se !!!
Ekotopické vize spojené s environmentální výchovou.
Přirozené harmonie dosažené pečujícím bydlením!
Ekotopické vize spojené s environmentální výchovou.
Přirozené harmonie dosažené pečujícím bydlením!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com