TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • exit 13 – diet for a new america

Interpret: exit 13 - Název: diet for a new america 

Písňové texty a překlad: exit 13 - diet for a new america Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od exit 13! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od exit 13 a podívejte, jaké další písničky od exit 13 máme v našem archívu, např. diet for a new america.

Původní

[Music: O'Donnell, Lyrics: Yurkiewicz]
There is a fantastic book which I adamantly recommend
and after reading it you'll never be able to eat the same way again!
This book details the horrors of meat production at its "best"
and casts a glaring light on many problems interconnectedness
The flesh production industries
all operate insidiously
Chemically ridden fat is glamorized
while torture and slaughter are disguised
Epidemics of heart disease, cancer and obesity
Storing up unwittingly dioxin and DDT...
YOU ARE WHAT YOU EAT!
You'll be profoundly horrified as you realize the indoctrination
implemented by industry upon the people of this nation
irreversible chemical pollution and excesive resource waste
have given animal based products a positivly unpalable taste!
I'd like to thank John Robbins for composing such an important tome
This environmental dietary bible should be the keystone of every home
The information contained in these pages will certainly make you realize
That for the preservation of life on earth everyone must change their lives!

překlad

[Hudba: O'Donnell, texty: Yurkiewicz]
Existuje fantastická kniha, kterou rozhodně doporučuji
a po přečtení už nikdy nebudete moci jíst stejným způsobem!
Tato kniha podrobně popisuje hrůzy produkce masa v „nejlepším“ stavu
a vrhá do očí bijící světlo na mnoho problémů provázanosti
Průmyslová odvětví masa
všichni pracují zákerne
Chemicky nasycený tuk je okouzlující
zatímco maskování mučení a zabíjení
Epidemie srdečních chorob, rakoviny a obezity
Ukládání nechtěně dioxinů a DDT ...
JSTE TO, CO JÍTE!
Když si uvědomíte indoktrinaci, budete hluboce zděšeni
implementováno průmyslem na obyvatele tohoto národa
nevratné chemické znečištění a nadměrné plýtvání zdroji
dodali živočišným produktům pozitivně nepolapitelnou chuť!
Chtěl bych poděkovat Johnu Robbinsovi za to, že složil tak důležitou knihu
Tato ekologická dietní bible by měla být základním kamenem každého domu
Informace obsažené na těchto stránkách vás určitě přimějí uvědomit si
Že pro zachování života na Zemi musí každý změnit svůj život!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com