TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ex hex - Název: beast 

Písňové texty a překlad: ex hex - beast Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ex hex! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od ex hex a podívejte, jaké další písničky od ex hex máme v našem archívu, např. beast.

Původní

Was it my imagination?
Did you come out of the past?
You had horses behind you
But I didn't want to ask
You're so independent
You never needed nothing
Never needed no one
Never wanted to have fun
That's when I found out I was wrong
When you count on nothing, nothing comes along
You were standing on the corner
You were waiting for the beast
You had stories of prophets
But I didn't want to tease
Come down from your tower
You got tall tree power
Your eyes are on fire
You got no desire
I should have known right from the start
When you count on nothing, nothing falls apart
And then we stayed out all night
And in the morning you had second sight
That's when I found out I was wrong
When you count on nothing, nothing comes along
Come down from your tower
You got tall tree power
Your eyes are on fire
You got no desire

překlad

Byla to moje představivost?
Přišel jsi z minulosti?
Měl jsi za sebou koně
Ale nechtěl jsem se zeptat
Jsi tak nezávislý
Nikdy jsi nic nepotřeboval
Nikdy jsem nikoho nepotřeboval
Nikdy jsem se nechtěl bavit
Tehdy jsem zjistil, že jsem se mýlil
Když nepočítáte s ničím, nic nepřijde
Stál jsi na rohu
Čekali jste na zvíře
Měl jsi příběhy proroků
Ale nechtěl jsem dráždit
Sestupte z vaší věže
Máš moc vysokého stromu
Vaše oči jsou v plamenech
Nemáš žádnou touhu
Měl jsem to vědět hned od začátku
Když nepočítáte s ničím, nic se nerozpadne
A pak jsme zůstali venku celou noc
A ráno jsi měl druhý pohled
Tehdy jsem zjistil, že jsem se mýlil
Když nepočítáte s ničím, nic nepřijde
Sestupte z vaší věže
Máš moc vysokého stromu
Vaše oči jsou v plamenech
Nemáš žádnou touhu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com