TEXTPREKLAD.COM

Interpret: evermore - Název: plugged in 

Písňové texty a překlad: evermore - plugged in Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od evermore! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od evermore a podívejte, jaké další písničky od evermore máme v našem archívu, např. plugged in.

Původní

"The world we are now seeing is a vision.
Does it seem strange, unbelievable?
Sushine, trees, hills and valleys,
flowers and flowing streams.
This world of tomorrow is a world of beauty.
These eternal things, wrought by God,
are lovely and unchanging."
"Come, let's travel into the future,
what will we see?"
Just a lonely boy... I just want some more.
"A greater world, a better world,
a world which always will move forward.
Man has forged ahead,
new and better things have sprung from his
industry and his genius"
The past and future... Welcome to the show...
"The greater and better world of tomorrow."
Can you hear me?... Someone listen...
Tell me, tell me...
"And now we have arrived in this
wonder world of the future"

překlad

„Svět, který nyní vidíme, je vize.
Vypadá to divně, neuvěřitelně?
Sushine, stromy, kopce a údolí,
květiny a tekoucí potoky.
Tento svět zítřka je světem krásy.
Tyto věčné věci, způsobené Bohem,
jsou krásné a neměnné. “
„Pojď, pojďme cestovat do budoucnosti,
co uvidíme? “
Jen osamělý chlapec ... Chci jen další.
„Větší svět, lepší svět,
svět, který se vždy pohne kupředu.
Člověk vyrazil vpřed,
z jeho vznikly nové a lepší věci
průmysl a jeho genialita “
Minulost a budoucnost ... Vítejte v představení ...
„Větší a lepší svět zítřka.“
Slyšíš mě? ... Někdo poslouchá ...
Řekni mi řekni mi...
„A teď jsme do toho dorazili
zázračný svět budoucnosti “

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com