TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • etta james – these foolish things

Interpret: etta james - Název: these foolish things 

Písňové texty a překlad: etta james - these foolish things Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od etta james! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od etta james a podívejte, jaké další písničky od etta james máme v našem archívu, např. these foolish things.

Původní

A cigarette that bares a lipstick's traces

An airline ticket to romantic places

And still my heart has wings

These foolish things remind me of you

A tinkling piano in the next apartment

Those stumblin'words That told you what my heart meant

A fairground's painted swings

These foolish things

Remind me of you

You came

You saw

You conquered me

When you did that to me

I knew somehow this had to be

The winds of March That made my heart a dancer

A telephone that rings But who's to answer

Oh, how the ghost of you clings

These foolish things

Remind me of you

First daffodils

And long excited cables

And candle lights

On little corner tables

And still my heart has wings

These foolish things remind me of you

The park at evening

When the bell has sounded

The Isle de France

With all the gulls around it

The beauty that is spring

These foolish things

Remind me of you

How strange

How sweet

To find you still

These things are dear to me

They seem to bring you near to me

The sigh of midnight trains

At empty stations

Silk stockings thrown aside

Dance invitations

Oh how the ghost of you clings

These foolish things

Remind me of you

Gardenia perfume

Lingering on a pillow

Wild strawberries

Only seven francs a kilo

And still my heart has wings

These foolish things

Remind me of you

The smile of Garbo

And the scent of roses

The waiters whistling

As the last bar closes

The song that Crosby sings

These foolish things

Remind me of you

How strange

How sweet

To find you still

These things are dear to me

They seem to bring you near to me

The scent of smoldering leaves

The wail of steamers

Two lovers on the street

Who walk like dreamers

Oh how the ghost of you clings

These foolish things

Remind me of you

překlad

Cigareta se stopami rtěnky

letenka do romantických míst

A přesto má mé srdce křídla

Tyhle hlouposti mi tě připomínají.

Cinkání klavíru ve vedlejším bytě

Ta klopýtavá slova, která ti řekla, co mé srdce znamená.

malované houpačky na pouti

Tyhle bláznivé věci

mi tě připomínají

Přišel jsi

Viděl jsi

Podmanil sis mě

Když jsi mi to udělal

Věděla jsem, že to nějak musí být

Březnový vítr, který z mého srdce udělal tanečníka.

Telefon, který zvoní, ale kdo to má zvednout.

Ach, jak se tě duch drží.

Tyhle hlouposti

Připomínají mi tě

První narcisy

A dlouhé vzrušené kabely

A světla svíček

Na malých rohových stolcích

A mé srdce má stále křídla

Tyhle bláznivé věci mi tě připomínají

Park večer

Když zvonek zazní

Isle de France

se všemi racky kolem

Krása, která je jarem

Tyto bláznivé věci

mi připomínají tebe

Jak zvláštní

Jak sladké

najít tě ještě

Tyto věci jsou mi drahé

Zdá se, že mi tě přibližují

Vzdychání půlnočních vlaků

na prázdných nádražích

Hedvábné punčochy pohozené stranou

Pozvánky na tanec

Ach, jak se tě duch drží

Tyhle hloupé věci

mi tě připomínají

Gardéniový parfém

Líhnoucí se na polštáři

Divoké jahody

Jen sedm franků za kilo

A přesto má mé srdce křídla

Tyhle bláznivé věci

mi připomínají tebe

Úsměv Garbo

A vůně růží

Číšníci pískají

Když se zavírá poslední bar

Píseň, kterou zpívá Crosby

Tyhle bláznivé věci

mi připomínají tebe

Jak podivné

Jak sladké

najít tě ještě

Tyto věci jsou mi drahé

Zdá se, že mi tě přibližují

Vůně tlejícího listí

Kvílení parníků

Dva milenci na ulici

Kteří chodí jako snílci

Ach, jak se tě duch drží

Těmto bláznivým věcem

mi tě připomínají

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com