TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • eros ramazzotti – fuoco nel fuoco

Interpret: eros ramazzotti - Název: fuoco nel fuoco 

Písňové texty a překlad: eros ramazzotti - fuoco nel fuoco Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eros ramazzotti! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od eros ramazzotti a podívejte, jaké další písničky od eros ramazzotti máme v našem archívu, např. fuoco nel fuoco.

Původní

Fuoco nel fuoco
Sono gli occhi tuoi dentro I miei
Ne basta poco
Ed ho già capito chi sei
Che cosa cerchi tu da me
Che cosa vuoi di più da me
Tu vuoi quel graffio al cuore
Che anch'io
Fortemente vorrei
Vorrei morire
Sulle labbra rosse che hai
Vorrei sentire
I tuoi seni accenndersi poi
Come due piccoli vulcani
Sentirli sotto le mie mani
E scivolare poi sul pendio
Quello dolce che hai
È un incontro d'anime
La notte sembra perfetta
Per consumare la vita io e te
C'è un bisogno d'amore sai
Che non aspetta
È un'emozione diretta se vuoi
Ma non sarà infinita perchè
Siamo fuoco nel fuoco ormai
Bruciamo in fretta noi
Fuoco nel fuoco
Le passioni tue e le mie
È quasi un gioco sai
Mescolare suoni e magie
Per far salire l'emozione
Salire fino al sole
E ricadere lungo il pendio
Quello dolce che hai
È un incontro d'anime
La notte sembra perfetta
Per consumare la vita io e te
C'è un bisogno d'amore sai
Che non aspetta
È un'emozione diretta se vuoi
Ma non sarà infinita perchè
Siamo fuoco nel fuoco ormai
Bruciamo in fretta noi
Avvicinerò
Tutta la mia pelle al tuo calor latino
Io ti sentirò...così ti sentirò
La storia è questa
La notte sembra perfetta così
Per consumare la vita io e te
Siamo fuoco nel fuoco ormai
Bruciamo in fretta noi
Siamo fuoco nel fuoco noi
Siamo fuoco nel fuoco noi
Fire in the fire
They are the eyes yours within mine
Of enough little
And I have already understood who six
That what tries you from me
That what you want more from me
You want that scratch to the heart
That anch'io
Strongly I would want
I would want to die
On the labbra red that you have
I would want to feel
Your breasts to accenndersi then
Like two small volcanos
To feel them under my hands
And to slip then on the slope
That cake that you have...
It is an encounter of spirits
The night seems perfect
In order to consume the life I and you
There is a need of love you know
That it does not wait for...
It is a direct emotion if you want
But it will not be infinite because
We are fire in the fire by now
We in a hurry burn
Fire in the fire
The passions yours and mine
It is nearly a game you know
To stir sounds and magic
In order to make to go up the emotion
To go up until in sunlight
And to fall back along the slope
That cake that you have...
It is an encounter of spirits
The night seems perfect
In order to consume the life I and you
There is a need of love you know
That it does not wait for...
It is a direct emotion if you want
But it will not be infinite because
We are fire in the fire by now
We in a hurry burn
I will approach
All my skin to Latin yours calor
I will feel to you therefore will feel to you
The history is this
The night seems perfect therefore
In order to consume the life I and you
We are fire in the fire by now
We in a hurry burn
We are fire in the fire
We are fire in the fire

překlad

Oheň do ohně
Jsou to vaše oči uvnitř mých
Netrvá to moc
A už chápu, kdo jsi
Co ode mě hledáte?
Co víc ode mě chceš
Chceš to srdce poškrábat
To já taky
Silně si přeji
Chtěl bych zemřít
Na červených rtech máte
Rád bych to slyšel
Vaše prsa se poté rozjasní
Jako dvě malé sopky
Cítit je pod mými rukama
A pak sklouzněte ze svahu
Sladký, který máte
NA?? setkání duší
Noc vypadá perfektně
Abys pohltil život ty a já
Je potřeba lásky, kterou znáš
To nečeká
NA?? přímá emoce, pokud chcete
Ale nebude to nekonečné, protože
Nyní jsme oheň v ohni
Hoříme rychle
Oheň do ohně
Vaše a moje vášně
NA?? téměř hra, kterou znáš
Míchání zvuků a magie
Chcete-li zvýšit emoce
Vylezte na slunce
A spadnout zpět ze svahu
Sladký, který máte
NA?? setkání duší
Noc vypadá perfektně
Abys pohltil život ty a já
Je potřeba lásky, kterou znáš
To nečeká
NA?? přímá emoce, pokud chcete
Ale nebude to nekonečné, protože
Nyní jsme oheň v ohni
Hoříme rychle
Přistoupím
Celá moje kůže tvému ​​latinskému žáru
Slyším tě ... takže tě uslyším
Příběh je takový
Noc vypadá takto perfektně
Abys pohltil život ty a já
Nyní jsme oheň v ohni
Hoříme rychle
Jsme oheň v ohni
Jsme oheň v ohni
Oheň v ohni
Jsou to tvé oči v mém
Dost málo
A už jsem pochopil, kdo šest
To, co tě ze mě zkouší
To, co ode mě chceš víc
Chceš ten škrábanec do srdce
To taky
Silně bych chtěl
Chtěl bych zemřít
Na rtech červené, které máte
Chtěl bych cítit
Vaše prsa pak zmínit
Jako dvě malé sopky
Cítit je pod mými rukama
A poté proklouznout na svah
Ten dort, který máš ...
Je to setkání duchů
Noc vypadá perfektně
Abych strávil život já a ty
Je potřeba lásky, víš
Že to nečeká na ...
Je to přímá emoce, pokud chcete
Ale nebude to nekonečné, protože
Nyní jsme oheň v ohni
Spěchali jsme hořet
Oheň v ohni
Vaše a moje vášně
Je to skoro hra, kterou znáte
K míchání zvuků a magie
Aby bylo možné jít nahoru emoce
Jít nahoru až do slunečního světla
A spadnout zpět po svahu
Ten dort, který máš ...
Je to setkání duchů
Noc vypadá perfektně
Abych strávil život já a ty
Je potřeba lásky, víš
Že to nečeká na ...
Je to přímá emoce, pokud chcete
Ale nebude to nekonečné, protože
Nyní jsme oheň v ohni
Spěchali jsme hořet
Přistoupím
Celá moje kůže do latiny, tvoje kalorie
Budu se cítit k tobě, proto se budu cítit k tobě
Historie je taková
Noc se proto zdá dokonalá
Abych strávil život já a ty
Nyní jsme oheň v ohni
Spěchali jsme hořet
Jsme oheň v ohni
Jsme oheň v ohni

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com