TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • eric paslay – deep as it is wide

Interpret: eric paslay - Název: deep as it is wide 

Písňové texty a překlad: eric paslay - deep as it is wide Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eric paslay! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eric paslay a podívejte, jaké další písničky od eric paslay máme v našem archívu, např. deep as it is wide.

Původní

There's a place at the edge of the sky

Where there's a love deep as it is wide

The weak are strong, the hungry are all fed

And there's a breeze from the angels flying overhead

Oh yeah

And there's a path, a glorious light

That guides you up the mountainside

And at the top, if you could you'd cry

'Cause you see pure love for the very first time, mmm

Deep as it is wide

Every breath taking me closer

Every step leading to paradise

They say the faithful get to go there

I believe there's a love

Deep as it is wide

And I hear, when you get to the river

You look back for the very last time

And when you cross, you get washed off forever

Hurry up boy, eternity's on the other side, ohh

Deep as it is wide, yeah

Every breath taking me closer

Every step leading to paradise

They say the faithful get to go there

I believe there's a love

Deep as it is wide

Every nation, color and creed

Like grace pouring out, far as the eye can see

Singing praises up to a King

'Cause He died, for a crown

Deep as it is wide, yeah, yeah, yeah

Every breath taking me closer

Every step leading to paradise

They say the faithful get to go there and

I believe there's a love

I believe in a love, oh yeah

I believe there's a love

Deep as it is wide, oh yeah, oh

There's a place at the edge of the sky

Where there's a love, deep as it is wide

překlad

Na okraji oblohy je místo.

kde je láska hluboká i široká

Slabí jsou silní, hladoví jsou všichni nasyceni

A nad hlavou létá vánek od andělů.

Oh yeah

A je tam cesta, nádherné světlo

Která tě vede nahoru po úbočí hory

A na vrcholu, kdybys mohl, bys plakal.

Protože poprvé vidíš čistou lásku, mmm

Hluboká jako široká

Každý nádech mě bere blíž

Každý krok vede do ráje

Říká se, že věrní se tam dostanou

Věřím, že tam je láska

Hluboká jako široká

A slyším, že když se dostaneš k řece.

se naposledy ohlédneš

A když přejdeš, smyje tě to navždy.

Pospěš si, chlapče, věčnost je na druhé straně, ohh

Hluboká jako široká, yeah

Každý nádech mě bere blíž

Každý krok vede do ráje

Říká se, že věrní se tam dostanou

Věřím, že je tam láska

Deep as it is wide

každého národa, barvy pleti a vyznání

Jako milost se rozlévá, kam až oko dohlédne

Zpívat chválu až ke králi

Protože zemřel, pro korunu

Hluboký jako široký, jo, jo, jo, jo

Každý nádech mě bere blíž

Každý krok vede do ráje

Říká se, že věrní se tam dostanou a

Věřím, že je tam láska

Věřím v lásku, ach jo

Věřím, že je tu láska

Hluboká jako široká, ach ano, ach

Je tam místo na okraji nebe

Kde je láska, hluboká jako široká.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com