TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • eric matthews – becomes dark blue

Interpret: eric matthews - Název: becomes dark blue 

Písňové texty a překlad: eric matthews - becomes dark blue Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eric matthews! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od eric matthews a podívejte, jaké další písničky od eric matthews máme v našem archívu, např. becomes dark blue.

Původní

Reasons I have, stop me so true
Crossing that line again, weakness leaves little to prove
Heartbreak, it seems so big, becomes dark blue
It's so hard to take, no sweat I'm sure there's someone new
Simple values never lie, a love for reason rarely climbs
Meet and tell all you despise, no one's naked scaled eyes
Scaled eyes, eyes
Systems fade, they get replaced by the ones we hate
It seems wrong we wait, for days in comfort way too late
I can't complain my time in rhyme
I know it's borrowed graves in chime
Lean to sorrow it's time we find
Some golden free time in the sky, sky, sky
Bibles and guides driving me to crossing that road again
Watching and winding so screwed
Someone like you must know the feelings I've named, I've named
Every time I look in her eye, I need to reach out and hold you
You, you, you

překlad

Důvody mám, zastav mě tak pravdivě
Překročení této hranice znovu, slabost nenechává nic dokázat
Zdá se, že zlomený srdce je tak velký, že se stává tmavě modrým
Je to tak těžké vzít, žádný pot, jsem si jistý, že je tu někdo nový
Jednoduché hodnoty nikdy nelžou, láska k rozumu málokdy stoupá
Seznamte se a řekněte vše, čím pohrdáte, nikdo nemá nahé šupinaté oči
Šupinaté oči, oči
Systémy mizí, nahrazují se těmi, které nenávidíme
Zdá se, že je špatné čekat, na dny v pohodlí příliš pozdě
Nemohu si stěžovat na svůj čas v rýmu
Vím, že jsou to vypůjčené hrobky v zvonkohře
Nakloňte se k zármutku, je čas najít
Nějaký zlatý volný čas na obloze, obloze, obloze
Bible a průvodci mě vedou k tomu, abych znovu přešel tu cestu
Sledování a natahování tak zašroubované
Někdo jako ty musí znát pocity, které jsem pojmenoval, jsem pojmenoval
Pokaždé, když se jí podívám do očí, musím tě natáhnout a držet
Ty, ty, ty

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com