TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • eric carmen – light the way

Interpret: eric carmen - Název: light the way 

Písňové texty a překlad: eric carmen - light the way Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eric carmen! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od eric carmen a podívejte, jaké další písničky od eric carmen máme v našem archívu, např. light the way.

Původní

Dreams
All those silver dreams
Though destined to be broken
Still linger in my memories as tarnished pages
Loves
That have been and gone
Left saccharin and ashes
Scattered in a wind of silent indifference
Light the way, light the way
Where do I belong?
Light the way, light the way
Oh, where do I belong?
Tears
Bitter sweetened tears
Have left their burning traces
Of bridges soaked in kerosene and expectation
Light the way, light the way
Where do I belong?
Light the way, light the way
Where do I belong?
Hopes
For a time of peace
Left many broken hearted
For causes that are lost are felt far more deeply
Light the way, light the way
Where do we belong?
Light the way, light the way
Oh, where do we belong?
Oh, where do we belong?

překlad

Sny
Všechny ty stříbrné sny
I když je předurčeno být zlomený
Stále zůstávám v mých vzpomínkách jako poškozené stránky
Miluje
To bylo a pryč
Levý sacharin a popel
Rozptýlené ve větru tiché lhostejnosti
Osvětlete cestu, osvětlete cestu
Kam patřím
Osvětlete cestu, osvětlete cestu
Oh, kam patřím?
Slzy
Hořce slazené slzy
Zanechali jejich hořící stopy
Mostů nasáklých petrolejem a očekávání
Osvětlete cestu, osvětlete cestu
Kam patřím
Osvětlete cestu, osvětlete cestu
Kam patřím
Naděje
Na čas míru
Vlevo mnoho zlomených srdcí
Příčiny, které jsou ztraceny, jsou cítit mnohem hlouběji
Osvětlete cestu, osvětlete cestu
Kam patříme
Osvětlete cestu, osvětlete cestu
Oh, kam patříme?
Oh, kam patříme?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com