TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • eric carmen – great expectations

Interpret: eric carmen - Název: great expectations 

Písňové texty a překlad: eric carmen - great expectations Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eric carmen! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od eric carmen a podívejte, jaké další písničky od eric carmen máme v našem archívu, např. great expectations.

Původní

Seems everyday
I'm gettin' harder pressed
To find a reason to shave
Watchin' the hours
Just slippin' away
No motivation to get out of bed
And carry on the charade
Caught in a dream that's goin' astray
Oh, all those great expectations
Seems they never work out, never work out
The way that I plan
All those great expectations
Why they never work out, never work out
I can't understand
And just when I think
That things are goin' right
I get a call from l.a.
Sorry to say "we're changin' your song"
I try to reason
But I can't get through
They're gonna do it their way
What can I say
They've never been wrong
Oh, all those great expectations
Seems they never work out, never work out
The way that I plan
All those great expectations
Why they never work out, never work out
I can't understand
Life is just a game of chance
I think somebody said so
Sometimes you get a hula hoop
Sometimes you get an Edsel
Oh, all those great expectations
Seems they never work out, never work out
The way that I plan
All those great expectations
Why they never work out, never work out
I can't understand

překlad

Vypadá to každý den
Jsem stále tvrdší
Najít důvod k holení
Sleduji hodiny
Jen vyklouzni pryč
Žádná motivace vstávat z postele
A pokračujte v šarádě
Chycen ve snu, který bloudí
Všechna ta velká očekávání
Zdá se, že nikdy nepracují, nikdy nepracují
Způsob, jakým plánuji
Všechna ta velká očekávání
Proč nikdy nepracují, nikdy nepracují
Nerozumím
A právě když si myslím
Že věci jdou dobře
Zavolá mi l.a.
Omlouvám se, že říkám „měníme vaši píseň“
Snažím se uvažovat
Ale nemohu se přes to dostat
Udělají si to po svém
Co mohu říci
Nikdy se nemýlili
Všechna ta velká očekávání
Zdá se, že nikdy nepracují, nikdy nepracují
Způsob, jakým plánuji
Všechna ta velká očekávání
Proč nikdy nepracují, nikdy nepracují
Nerozumím
Život je jen hra náhody
Myslím, že to někdo řekl
Někdy dostanete hula hoop
Někdy dostanete Edsela
Všechna ta velká očekávání
Zdá se, že nikdy nepracují, nikdy nepracují
Způsob, jakým plánuji
Všechna ta velká očekávání
Proč nikdy nepracují, nikdy nepracují
Nerozumím

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com