TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • envy on the coast – vultures

Interpret: envy on the coast - Název: vultures 

Písňové texty a překlad: envy on the coast - vultures Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od envy on the coast! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od envy on the coast a podívejte, jaké další písničky od envy on the coast máme v našem archívu, např. vultures.

Původní

You'll find the cross only fits,

When your hands and feet are nailed to it.

"Can we get a picture with the pauper,

And another with the prince?"

Ma'am, He's got your daughter wrapped in his fists.

To the boys and girls,

He's alabaster,

But to his brothers, just another bastard.

With a story about a girl; enough to make you sick,

And how she made him king of her gracious hips,

She's found a way to crown his fingertips.

We'll take apart your smile tooth by tooth.

Let's show them where the bad ones go.

Another case of a sheep bearing a broken nose.

Let's show them where the bad ones go.

Color you criminal, paint black lines on your bones.

Wake all the children from their sleep

He's robbing pillow-cased dreams and selling cheap.

What lives below? He wouldn't know.

So let's show them where the bad ones go...

You curse the tail between your legs;

Blue faced and black jawed,

Your innocent eyes robbed from your bedroom in the night.

A lesson from the learned:

If your skin won't fit,

Don't sell your soul just yet.

If the herd is the temptation that the faithless can't evade,

"We ate all forbidden grapes and retreated to the vineyard,

To the void in which we dwell.

With a tortured youth and heartaches we'll sell

I'll be the blood and body if you'll ring that bell."

We'll take apart your smile tooth by tooth.

Let's show them where the bad ones go.

Another case of a sheep bearing a broken nose.

Let's show them where the bad ones go.

Color you criminal, paint black lines on your bones.

Wake all the children from their sleep

He's robbing pillow-cased dreams and selling cheap.

What lives below? He wouldn't know.

So let's show them where the bad ones go...

You'll go down in history

With notebooks, pens, and melodies.

But you're running from all of us.

You're running from all your love.

překlad

Zjistíte, že křížek se jen hodí,

když jsou k němu přibity tvé ruce a nohy.

"Můžeme se vyfotit s chudákem,

a další s princem?"

Madam, vaši dceru drží v pěsti.

Na chlapce a děvčata,

Je z alabastru,

ale pro jeho bratry je to jen další bastard.

S příběhem o dívce; dost na to, aby se vám udělalo špatně,

A jak z něj udělala krále svých ladných boků,

našla způsob, jak mu korunovat konečky prstů.

Tvůj úsměv rozebereme zub po zubu.

Ukážeme jim, kam patří ty špatné.

Další případ ovce nesoucí zlomený nos.

Ukážeme jim, kam patří ty špatné.

Vybarvíme tě jako zločince, namalujeme ti černé čáry na kosti.

Probuďte všechny děti ze spánku

Loupí sny v polštářích a levně prodává.

Co žije dole? To by nevěděl.

Tak jim ukážeme, kam chodí ti zlí...

Proklínáš ocas mezi nohama;

S modrou tváří a černou čelistí,

Tvé nevinné oči v noci vykradli z tvé ložnice.

Lekce od poučených:

Když se ti kůže nehodí,

ještě neprodávej svou duši.

Je-li stádo pokušením, jemuž se nevěřící nevyhnou,

"Snědli jsme všechny zakázané hrozny a stáhli se na vinici,

Do prázdnoty, v níž přebýváme.

Se zmučeným mládím a bolestí v srdci se prodáme.

Já budu krev a tělo, když zazvoníš na ten zvon."

Tvůj úsměv rozebereme zub po zubu.

Ukážeme jim, kam patří ty špatné.

Další případ ovce nesoucí zlomený nos.

Ukážeme jim, kam patří ty špatné.

Vybarvíme tě jako zločince, namalujeme ti černé čáry na kosti.

Probuďte všechny děti ze spánku

Loupí sny v polštářích a levně prodává.

Co žije dole? To by nevěděl.

Tak jim ukážeme, kam chodí ti zlí...

Zapíšeš se do dějin

Se sešity, pery a melodiemi.

Ale před námi všemi utíkáš.

Utíkáš před všemi svými láskami.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com