TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • entombed – warfare plague famine death

Interpret: entombed - Název: warfare plague famine death 

Písňové texty a překlad: entombed - warfare plague famine death Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. warfare plague famine death.

Původní

Sick, sick, sick, murder and crucifix
Thieves and liars, holding hands
Joint effort, rape of land, supply and demand
Sick, sick, sick, all together now, sick, sick, sick
Wave the flag of warfare, plague
Famine and death, let God sort them out
Indiscriminate slaughter of the damned
Rotting carnage, indiscriminate
Thieves and liars, murderers
Well rehearsed, children first
Hypocrites with bachelors in greed
Ravaged land, severed hand to serve demand
Decapitated head, come souvenir
Fan the flame of warfare, plague
Famine and death, let God sort them out
Devastation by fire from the sky
Serve to die
Fierce and relentless progress
Burning sea choked with corpses
Get away with anything
This is what the angels bring
Genocide and suffering
Soldiers of the apocalypse
Murderers and hypocrites
Thieves and liars reign in hell
Godless with no soul to sell
Apocalyptic terror, godless era
Go with God
Go with God
Go with God
Go with God
Rotten to the core, greedy like a war
Always after more, go with God
Fan the flame, the godless never rest
Paradise inside, Hubris, Nemesis
Vermin, death
Reign in hell
Now, it's the end of the ride
Let God sort them out
Indiscriminate slaughter of the damned
Wave the flag of warfare, plague
Famine and death, let God sort them out
Devastation by fire from the sky
Serve to die
Warfare, plague, famine, death
Warfare, plague, famine, death

překlad

Nemocní, nemocní, nemocní, vraždili a ukřižovali
Zloději a lháři, drželi se za ruce
Společné úsilí, znásilnění půdy, nabídka a poptávka
Nemocní, nemocní, nemocní, všichni společně, nemocní, nemocní, nemocní
Zamávejte válečnou vlajkou, mor
Hladomor a smrt, ať je Bůh vyřeší
Nevybíravé zabíjení zatracených
Hnijící masakr, nevybíravý
Zloději a lháři, vrahové
Dobře nacvičené, nejprve děti
Pokrytci s mládenci v chamtivosti
Zpustošená země, přerušená ruka, která sloužila poptávce
Odříznutá hlava, pojď na suvenýr
Rozdmýchejte plamen války, mor
Hladomor a smrt, ať je Bůh vyřeší
Devastace ohněm z nebe
Slouží k smrti
Divoký a neúnavný pokrok
Hořící moře udusené mrtvolami
Dostaňte pryč s čímkoli
To je to, co andělé přinášejí
Genocida a utrpení
Vojáci apokalypsy
Vrahové a pokrytci
Zloději a lháři vládnou v pekle
Godless bez duše prodat
Apokalyptický teror, bezbožná éra
Běž s Bohem
Běž s Bohem
Běž s Bohem
Běž s Bohem
Zhnitý až do morku kostí, chamtivý jako válka
Vždy po více jděte s Bohem
Rozdmýchejte plamen, bezbožní nikdy neodpočívají
Ráj uvnitř, arogance, Nemesis
Škůdce, smrt
Vládnout v pekle
Nyní je konec jízdy
Ať je Bůh vyřeší
Nevybíravé zabíjení zatracených
Zamávejte válečnou vlajkou, mor
Hladomor a smrt, ať je Bůh vyřeší
Devastace ohněm z nebe
Slouží k smrti
Válka, mor, hladomor, smrt
Válka, mor, hladomor, smrt

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com