TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: under the sun 

Písňové texty a překlad: entombed - under the sun Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. under the sun.

Původní

[Originally performed by Black Sabbath]
[Original title - "Under The Sun , Every Day Comes And Goes"]
Well I don't want no demon to tell me what it's all about
No black magician telling me to get my soul out
Don't believe in violence, I don't even believe in peace
I've opened the door and my mind has been released
Well I don't want no preacher telling me about the god in the sky
No I don't want no one to tell me where I'm gonna go when I die
I wanna live my life with no people telling me what to do
I just believe in myself, 'cause no one else is true
Every day just comes and goes
Life is one big overdose
People try to ruin me
And I can't seem to eliminate them
People riding their real pace
Keep on running their rat race
The ante is risen once a week
In their world of make-believe
So believe what I tell you, it's the only way to fight in the end
Just believe in yourself, you know you really shouldn't have to pretend
Don't let those empty people try and interfere with your mind
Just live your life and leave them all behind

překlad

[Původně provedeno Black Sabbath]
[Původní název - „Under The Sun, Every Day Comes And Goes“]
Nechci, aby mi žádný démon řekl, o co jde
Žádný černý kouzelník mi neřekl, abych dostal svou duši ven
Nevěřte v násilí, nevěřím ani v mír
Otevřel jsem dveře a moje mysl byla uvolněna
Nechci, aby mi nějaký kazatel vyprávěl o bohu na obloze
Ne, nechci, aby mi někdo řekl, kam půjdu, až zemřu
Chci žít svůj život bez lidí, kteří by mi říkali, co mám dělat
Prostě věřím v sebe, protože nikdo jiný není pravdivý
Každý den prostě přichází a odchází
Život je jedno velké předávkování
Lidé se mě snaží zničit
A nedokážu je eliminovat
Lidé jezdící na skutečném tempu
Pokračujte v běhu jejich krysího závodu
Ante se zvyšuje jednou týdně
V jejich světě předstírání
Takže věřte, co vám říkám, je to jediný způsob, jak nakonec bojovat
Prostě věř v sebe, víš, že bys opravdu neměl předstírat
Nenechte ty prázdné lidi, aby se snažili zasahovat do vaší mysli
Prostě žijte svůj život a nechte je za sebou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com