TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • entombed – the ballad of hollis brown

Interpret: entombed - Název: the ballad of hollis brown 

Písňové texty a překlad: entombed - the ballad of hollis brown Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. the ballad of hollis brown.

Původní

Originally performed by Bob Dylan
Hollis Brown
He lived on the outside of town
Hollis Brown
He lived on the outside of town
With his wife and five children
And his cabin fallin' down
You looked for work and money
And you walked a rugged mile
You looked for work and money
And you walked a rugged mile
Your children are so hungry
That they don't know how to smile
Your baby's eyes look crazy
They're a-tuggin' at your sleeve
Your baby's eyes look crazy
They're a-tuggin' at your sleeve
You walk the floor and wonder why
With every breath you breathe
The rats have got your flour
Bad blood it got your mare
The rats have got your flour
Bad blood it got your mare
If there's anyone that knows
Is there anyone that cares?
You prayed to the Lord above
Oh please send you a friend
You prayed to the Lord above
Oh please send you a friend
Your empty pockets tell yuh
That you ain't a-got no friend
Your babies are crying louder
It's pounding on your brain
Your babies are crying louder now
It's pounding on your brain
Your wife's screams are stabbin' you
Like the dirty drivin' rain
Your grass it is turning black
There's no water in your well
Your grass is turning black
There's no water in your well
You spent your last lone dollar
On seven shotgun shells
Way out in the wilderness
A cold coyote calls
Way out in the wilderness
A cold coyote calls
Your eyes fix on the shotgun
That's hangin' on the wall
Your brain is a-bleedin'
And your legs can't seem to stand
Your brain is a-bleedin'
And your legs can't seem to stand
Your eyes fix on the shotgun
That you're holdin' in your hand
There's seven breezes a-blowin'
All around the cabin door
There's seven breezes a-blowin'
All around the cabin door
Seven shots ring out
Like the ocean's pounding roar
There's seven people dead
On a South Dakota farm
There's seven people dead
On a South Dakota farm
Somewhere in the distance
There's seven new people born

překlad

Původně hrál Bob Dylan
Hollis Brown
Bydlel mimo město
Hollis Brown
Bydlel mimo město
Se svou ženou a pěti dětmi
A jeho kajuta padla dolů
Hledali jste práci a peníze
A šli jste drsnou míli
Hledali jste práci a peníze
A šli jste drsnou míli
Vaše děti jsou tak hladové
Že nevědí, jak se usmívat
Oči vašeho dítěte vypadají šíleně
Tahají vás za rukáv
Oči vašeho dítěte vypadají šíleně
Tahají vás za rukáv
Jdete po podlaze a divíte se proč
S každým dechem, který dýcháte
Krysy mají mou mouku
Špatná krev, dostala tvou klisnu
Krysy mají mou mouku
Špatná krev, dostala tvou klisnu
Jestli je někdo, kdo to ví
Je tu někdo, koho to zajímá?
Modlil ses k Pánu výše
Prosím, pošli vám přítele
Modlil ses k Pánu výše
Prosím, pošli vám přítele
Vaše prázdné kapsy to říkají
Že nemáte žádného přítele
Vaše děti pláčou hlasitěji
Tluče vám to do mozku
Vaše děti teď pláčou hlasitěji
Tluče vám to do mozku
Výkřiky tvé ženy tě bodají
Jako špinavý déšť
Vaše tráva zčerná
Ve studni není voda
Vaše tráva zčerná
Ve studni není voda
Utratil jsi svůj poslední osamělý dolar
Na sedmi brokových nábojích
Cesta ven do divočiny
Volá studený kojot
Cesta ven do divočiny
Volá studený kojot
Vaše oči upírají brokovnici
To visí na zdi
Tvůj mozek krvácí
A tvé nohy nemohou stát
Tvůj mozek krvácí
A tvé nohy nemohou stát
Vaše oči upírají brokovnici
Že držíš v ruce
Fouká sedm vánků
Všude kolem dveří kabiny
Fouká sedm vánků
Všude kolem dveří kabiny
Zazní sedm výstřelů
Jako bušení oceánu
Je tu sedm lidí mrtvých
Na farmě v Jižní Dakotě
Je tu sedm lidí mrtvých
Na farmě v Jižní Dakotě
Někde v dálce
Narodilo se sedm nových lidí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com