TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • entombed – that s when i became a satanist

Interpret: entombed - Název: that s when i became a satanist 

Písňové texty a překlad: entombed - that s when i became a satanist Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. that s when i became a satanist.

Původní

When I was a kid
I fell out of a second floor window
In the fall I thought, that's it
It's time for me to die
Fell so hard on my back
I was gasping for air
That's when I realised
God would not show me how to fly
Mouth no voice
Got no choice
Prohibitions and restrictions
You taught me everything
Speculations and regulations
You taught me everything
About wealth
About health
Everybody just talking for themselves
That's when I became a Satanist
I never believed in angels
But by seeing you I really had my doubts
When your eyes met mine, I thought
It's the return from my exile
All this time is solitude
Should have learnt me so much
I was kidding myself
'cause all I could find was rotten bile
Mouth no voice
Got no choice
A mouth no voice
I had no choice
My ambitions and decisions
You taught me everything
Crucifixion and circumcision
You taught me everything
The fascination of fallen nations
You taught me everything
About wealth
About health
Everybody just talking for themselves
That's when I became the Satanist

překlad

Když jsem byl dítě
Vypadl jsem z okna ve druhém patře
Na podzim jsem si myslel, že to je ono
Je čas, abych zemřel
Padl mi tak tvrdě na záda
Lapal jsem po dechu
Tehdy jsem si uvědomil
Bůh mi neukáže, jak létat
Ústa žádný hlas
Nemám na výběr
Zákazy a omezení
Naučil jsi mě všemu
Spekulace a předpisy
Naučil jsi mě všemu
O bohatství
O zdraví
Každý mluví sám za sebe
Tehdy jsem se stal satanistou
Nikdy jsem nevěřil v anděly
Ale když jsem tě viděl, opravdu jsem měl pochybnosti
Když se tvé oči setkaly s mými, pomyslel jsem si
Je to návrat z mého exilu
Celou tu dobu je samota
Měl jsem se toho tolik naučit
Dělal jsem si srandu
protože jediné, co jsem našel, byla shnilá žluč
Ústa žádný hlas
Nemám na výběr
Ústa žádný hlas
neměl jsem na výběr
Moje ambice a rozhodnutí
Naučil jsi mě všemu
Ukřižování a obřízka
Naučil jsi mě všemu
Fascinace padlých národů
Naučil jsi mě všemu
O bohatství
O zdraví
Každý mluví sám za sebe
Tehdy jsem se stal satanistou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com