TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: serpent saints 

Písňové texty a překlad: entombed - serpent saints Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. serpent saints.

Původní

Money, greed and constant fear
The smell of death is everywhere
Got you frozen in your track
And rolling over on your back
You know me, devil inside
You know me godless and wild
You know me, to each his own
But they just won't leave you alone
Sons of the morning
Princes of the world
Black angels of the herd
Part of the system
No way we ain't
We are serpent saints
The little bit of you that got away
Reason lasts but for a while
Kill like it's going out of style
And with a price upon her head
Your mother starts to kook like bread
Sons of the morning
Princes of the world
Black angels of the herd
Part of the system
No way we ain't
We are serpent saints
Redeem the lost tribes
I was buried alive
In the age of disgrace
Waiting to be saved
With lies in the blood
You will never see the day
Rise from the grave
You serpent saints
I'm the bit of you that got away
With the world at your feet
Control alternate delete
And when it's time to thin the herd
Make ten amendments to the word
Sons of the morning
Goddess absurd
Black angels of the herd
Part of the system
Hell no we ain't
We are serpent saints
Sons of the morning
Gods of the worm
Black angels of the herd
Part of the system
Hell no we ain't
We are serpent saints
Living and dying
We are serpent saints
Cheating and lying
We are serpent saints
Killing and crying
We are serpent saints
There's no denying
We are serpent saints

překlad

Peníze, chamtivost a neustálý strach
Vůně smrti je všude
Zmrazili jste se ve stopě
A převrácení na zádech
Znáš mě, ďábel uvnitř
Znáš mě bezbožného a divokého
Znáš mě, každému jeho vlastnímu
Ale prostě tě nenechají na pokoji
Synové rána
Knížata světa
Černí andělé stáda
Součást systému
V žádném případě nejsme
Jsme hadí svatí
Trochu z vás, která se dostala pryč
Důvod trvá, ale na chvíli
Zabijte, jako by to vyšlo z módy
A s cenou na hlavě
Tvoje matka se začala vařit jako chléb
Synové rána
Knížata světa
Černí andělé stáda
Součást systému
V žádném případě nejsme
Jsme hadí svatí
Uplatněte ztracené kmeny
Byl jsem pohřben zaživa
Ve věku ostudy
Čekání na uložení
S lži v krvi
Nikdy neuvidíte den
Vstaň z hrobu
Vy hadí svatí
Jsem tak trochu z vás, kdo se dostal pryč
Svět je vám u nohou
Ovládejte alternativní mazání
A když je čas na ztenčení stáda
Proveďte deset změn slova
Synové rána
Bohyně absurdní
Černí andělé stáda
Součást systému
Sakra ne, nejsme
Jsme hadí svatí
Synové rána
Bohové červa
Černí andělé stáda
Součást systému
Sakra ne, nejsme
Jsme hadí svatí
Žít a umírat
Jsme hadí svatí
Podvádění a lhaní
Jsme hadí svatí
Zabíjení a pláč
Jsme hadí svatí
Nelze popřít
Jsme hadí svatí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com