TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: seeing red 

Písňové texty a překlad: entombed - seeing red Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. seeing red.

Původní

I'm seeing red
It helps me see things straight
I'm doing everything
For the purpose of improvement
Don't ask me why
'Cause it don't faze me one iota
I'm the alpha and omega
The beginning and the end
It's just the warm up for the work ahead
Food for my mind, emotionally seared
Beckons as big as an atomic-bomb
Wipe off my cosmetic tears
I'm seeing red
I open my eyes
It roots me to the spot
So young at heart
Independent in thought and mind
Test my nerves
I'm doing this for kicks
And it gives me everything
That is here for me to find
Don't ask me when I began to hate
'Cause I don't recall a time I didn't
Am I the only one of my kind?
No!?
And who is not a parasite?
Can you name me just one?
I see your eyes and I know for a fact
I'm not your only son

překlad

Vidím červenou
Pomáhá mi to vidět věci na rovinu
Dělám všechno
Za účelem zlepšení
Neptej se mě proč
Protože mě to neomrzí ani jednou
Jsem alfa a omega
Začátek a konec
Je to jen zahřívací práce
Jídlo pro mou mysl, emocionálně spalující
Beckony velké jako atomová bomba
Setřete mi kosmetické slzy
Vidím červenou
Otevřu oči
Kořeny mě na místě
Tak mladý v srdci
Nezávislý v myšlení a mysli
Vyzkoušejte mé nervy
Dělám to pro kopy
A dává mi všechno
To je tady, abych to našel
Neptej se mě, když jsem začal nenávidět
Protože si nevzpomínám na dobu, kdy jsem ne
Jsem jediný svého druhu?
Ne!?
A kdo není parazit?
Můžete mi jmenovat jen jednu?
Vidím tvé oči a vím jistě
Nejsem tvůj jediný syn

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com