TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • entombed – returning to madness

Interpret: entombed - Název: returning to madness 

Písňové texty a překlad: entombed - returning to madness Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. returning to madness.

Původní

I look about 27
And that I haven't slept well
I bang my head to sleep
With a bottle of bourbon-hell
I'm a character living
In a world gone wrong
Don't act so stingy about it
We're all in this song
Put on the face you use as a disguise
I can see it in your eyes
The kick you get from your own lies
I'm a man you can't kid
And a man you can't trust
I promote a lifestyle
You can't really live
Returning to madness
Lose my old skin

překlad

Vypadám asi na 27
A že jsem nespal dobře
Bouchl jsem hlavou do spánku
S lahví bourbonského pekla
Jsem postava žijící
Ve světě, který se pokazil
Nechovejte se na to tak lakomě
Všichni jsme v této písni
Nasaďte si obličej, který používáte jako převlek
Vidím to na tvých očích
Kop, který dostanete z vlastních lží
Jsem muž, kterého nemůžeš mít
A muž, kterému nemůžete věřit
Podporuji životní styl
Nemůžeš opravdu žít
Návrat k šílenství
Ztratit mou starou kůži

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com