TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: public burning 

Písňové texty a překlad: entombed - public burning Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. public burning.

Původní

Heavenly torture
You're burning again
Envy the clueless
That fight 'til the end
Save one that kills one
It's always the same
General scapegoat
No one is to blame
You want to help
And to learn
But it's hard
When they turn
And everybody want
To see you burn
Business and pleasure
Curse your ways
You represent everything
Wrong with the world today
You are the bullet
In the gun
The one that took
The only son
You want what's good
For the country
You want the
Heathens to learn
You have the best
Of intentions
But how quickly they turn
Now everybody want to
See you burn
Kill you with a smile
Always id denial
Kill you with a smile
Save you for a while
Save one that kills one
it's always the same
Your ways to disgust me
And it's just a game
Can you believe
We're all the ones that won
We won't miss it
Until it's gone
We will never learn
Now it is your turn
Everybody want to
See you burn
Everybody want to see you burn
Everybody want to see
Your public burning
Public burning
No returning now

překlad

Nebeské mučení
Znovu hoříš
Závidět bezradným
Ten boj až do konce
Zachraňte jednoho, který jednoho zabije
Vždy je to stejné
Obecný obětní beránek
Nikdo za to nemůže
Chceš pomoci
A učit se
Ale je to těžké
Když se otočí
A všichni chtějí
Abych tě viděl hořet
Podnikání a potěšení
Proklínej své cesty
Představujete všechno
Špatně s dnešním světem
Ty jsi kulka
Ve zbrani
Ten, který vzal
Jediný syn
Chceš, co je dobré
Pro zemi
Chceš
Pohané se učit
Máte to nejlepší
Záměrů
Ale jak rychle se otočí
Nyní všichni chtějí
Uvidíme se hořet
Zabiju tě úsměvem
Vždy odmítnutí id
Zabiju tě úsměvem
Na chvíli vás ušetří
Zachraňte jednoho, který jednoho zabije
je to vždy stejné
Vaše způsoby, jak se mi znechutit
A je to jen hra
Věříš
Všichni jsme vyhráli
Nebude nám to chybět
Dokud to nezmizí
Nikdy se nepoučíme
Nyní jste na řadě
Všichni chtějí
Uvidíme se hořet
Všichni vás chtějí vidět hořet
Všichni chtějí vidět
Vaše veřejné pálení
Veřejné pálení
Nyní se nevrací

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com