TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: out of heaven 

Písňové texty a překlad: entombed - out of heaven Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. out of heaven.

Původní

Selling sin is easy
Tainted empty V
Your eyes are heavy
By the things you see
An uncontrolled addiction
You're all hooked up
A lost generation that's all corrupt
Why don't you know
That you're all being sold
Chased out of heaven
Down into the hole
You don't know
Life it ain't that easy
Living on your knees
Your eyes been blinded
Doing everything to please
Empty V religion
Requires no response
It makes up your opinion
More than once
Are you really for sale?
You have not yet failed
Why don't you know
That you're all being sold
Chased out of heaven
Down into the hole
You don't know
Charismatic selflessness
Fall out of your role
You don't know
Check out your colors
In your feeding frenzy soul
All hooked up
Drifting out of focus
In and out of control
All corrupt
Check from heaven
Now feeding the hole
No response
Are you really for sale?
You have not yet failed
Charismatic selflessness
Fall out of your role
You don't know
Check out your colors
In your feeding frenzy soul
All corrupt
Drifting out of focus
In and out of control
No response
Check from heaven
Now feeding the hole
Copy imitate mechanical
No heart fall in, don't stand out
Machinery sell-out

překlad

Prodej hříchu je snadný
Zkažený prázdný V
Tvé oči jsou těžké
Podle věcí, které vidíte
Nekontrolovaná závislost
Všichni jste připojeni
Ztracená generace, která je celá zkorumpovaná
Proč nevíš
Že jste všichni prodáni
Vyhnán z nebe
Dolů do díry
Ty nevíš
Život to není tak snadný
Život na kolenou
Vaše oči byly oslepeny
Děláme všechno pro potěšení
Prázdné V. náboženství
Nevyžaduje žádnou odpověď
Tvoří váš názor
Více než jednou
Jste opravdu na prodej?
Ještě jste nezklamali
Proč nevíš
Že jste všichni prodáni
Vyhnán z nebe
Dolů do díry
Ty nevíš
Charismatická obětavost
Vypadni ze své role
Ty nevíš
Podívejte se na své barvy
Ve tvé duši krmení šílenství
Všichni připojeni
Drifting of focus
Do a mimo kontrolu
Všechny zkorumpované
Podívejte se z nebe
Nyní krmení díry
Žádná odpověď
Jste opravdu na prodej?
Ještě jste nezklamali
Charismatická obětavost
Vypadni ze své role
Ty nevíš
Podívejte se na své barvy
Ve tvé duši krmení šílenství
Všechny zkorumpované
Drifting of focus
Do a mimo kontrolu
Žádná odpověď
Podívejte se z nebe
Nyní krmení díry
Kopírování napodobuje mechanické
Žádné srdce neklesá, nevynikejte
Výprodej strojů

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com