TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: ministry 

Písňové texty a překlad: entombed - ministry Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. ministry.

Původní

Say, I didn't have what it'd take
I sure showed them
How much difference
One man can make
Say, I didn't have what it'd take
Now, they all bow
The ones that laughed then
They don't laugh now
You will find hell with me
For all eternity
Laugh at me to my face
I keep the ratings up
I am alive
You won't let me stop
Laugh at me to my face
Look at you now
I'm God on TV
You bow, bow, bow
You will find death with me, infernal
I can take it all away
You will find hell with me, eternal
God had a smile on His face
When He made me
Put me on top of His grace
I'm a king now, bow for me
So, now that you know
Who I am
Don't get me wrong
I give a damn
You live or die
Could not care less
Sell your soul
And say, God bless
You will find hell with me, infernal
I can take it all away
You will find death with me, eternal
God had a smile on His face
When He made me
Put me on top of His grace
I'm a king now
God had a smile on His face
When He made me
Put me on top of His grace
I'm the king, bow for me
Ministry, bow for me, ministry

překlad

Řekni, neměl jsem, co by to trvalo
Určitě jsem jim to ukázal
Jak velký rozdíl
Jeden člověk dokáže
Řekni, neměl jsem, co by to trvalo
Nyní se všichni klaní
Ti, kteří se tehdy zasmáli
Teď se smějí
Najdete u mě peklo
Na celou věčnost
Smějte se mi do tváře
Udržuji hodnocení nahoru
jsem naživu
Nenecháš mě přestat
Smějte se mi do tváře
Podívej se teď na sebe
Jsem Bůh v televizi
Klaníte se, klaníte se, klaníte se
Najdete u mě smrt, pekelnou
Můžu to všechno vzít pryč
Najdeš u mě peklo, věčné
Bůh měl na tváři úsměv
Když mě udělal
Postav mě na vrchol Jeho milosti
Teď jsem král, ukloň se mi
Takže teď, když to víte
Kdo jsem
Nechápejte mě špatně
Sakra
Žiješ nebo umíráš
Mohlo by mi to být jedno
Prodejte svou duši
A řekni, Bůh žehnej
Najdete u mě peklo, pekelné
Můžu to všechno vzít pryč
Najdete u mě smrt, věčnou
Bůh měl na tváři úsměv
Když mě udělal
Postav mě na vrchol Jeho milosti
Teď jsem král
Bůh měl na tváři úsměv
Když mě udělal
Postav mě na vrchol Jeho milosti
Jsem král, ukloň se mi
Ministerstvo, ukloň se mi, ministerstvo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com