TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: light out 

Písňové texty a překlad: entombed - light out Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. light out.

Původní

Midnight, the subway train is here
There's a body on the tracks, but you're trying not to care
Sensationally wicked it roars on through in the night
"Look mom that body's got no head
It's covered in blood, do you think the man is dead?"
Your stomach turns, it itches and burns in the night
It's the devils night out, do you dare?
There ain't no hide out do you hear?
Look out! He picks out his gun, pulls the trigger with frustration
Stupidity aside it rings out with the blast in the night
A blown out brain decorates the wall
Goddamn I thought I'd seen it all
Rush to the sink, they don't care what you think in the night
It's the devils night out, do you dare?
It turns you inside out with fear!
Time heals no wounds it just won't pass
There ain't no promises that will last
The world's a ghoul and you are it's shovel in the night
And it goes without saying
No man will walk without praying
But it will do you no good unless you've understood
What's going down here in the night
It's the devils night out, do you dare?
And they've turned the lights out do you hear!?

překlad

Půlnoc je vlak metra
Na tratích je tělo, ale snažíte se to nestarat
Senzačně zlý to řve dál v noci
„Podívej, mami, to tělo nemá hlavu
Je celá od krve, myslíš si, že ten muž je mrtvý? “
Váš žaludek se otáčí, v noci ho svědí a hoří
Je noc ďáblů, dovolíte si?
Není tu žádná schovávačka, slyšíš?
Pozor! Vytáhne zbraň a frustrovaně stiskne spoušť
Hloupost stranou stranou s výbuchem v noci
Vyfouknutý mozek zdobí zeď
Sakra, myslel jsem, že jsem to všechno viděl
Spěchejte k umyvadlu, je jim jedno, co si myslíte v noci
Je noc ďáblů, dovolíte si?
Obrací vás naruby strachem!
Čas nehojí žádné rány, prostě neprojde
Neexistují žádné sliby, které vydrží
Svět je vlkodlak a vy jste v noci lopatou
A je samozřejmé
Žádný muž nebude chodit bez modlitby
Ale neprospěje vám to, pokud jste nepochopili
Co se tu v noci děje
Je noc ďáblů, dovolíte si?
A zhasli světla, slyšíte !?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com