TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: incinerator 

Písňové texty a překlad: entombed - incinerator Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. incinerator.

Původní

Skeletons built to last in concrete
Like tombstones in these barren lands
Standing so strong in reflection
Against the pale grey sky
These suburbs are full of zombies
Infected by plague and festering boils
Foul scent of the rotting ones
The decaying remains of a happier time
Children of black coffins
Awaiting to be sincerely torn
Bones are crushed by machinery
Their dust will be spread by the storm
Inexhaustible crowds of graveyards
Condemned to a life of rats
Overwhelmed by endless torment
The ones above are laughing at you

překlad

Kostry postavené tak, aby vydržely v betonu
Jako náhrobky v těchto pustých zemích
Stojí tak silně v odrazu
Proti bledě šedé obloze
Tato předměstí jsou plná zombie
Napaden morem a hnisajícími vředy
Špinavá vůně hnijících
Chátrající pozůstatky šťastnějšího času
Děti černých rakví
Čeká na to být upřímně roztrhaný
Kosti jsou rozdrceny strojním zařízením
Jejich prach se bude šířit bouří
Nevyčerpatelné davy hřbitovů
Odsouzen k životu krys
Ohromen nekonečným trápením
Ti výše se vám smějí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com