TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: god of thunder 

Písňové texty a překlad: entombed - god of thunder Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. god of thunder.

Původní

Originally performed by Kiss
You've got something about you
You've got something I need
Daughter of Aphrodite
Hear my words and take heed
I was born on Olympus
To my father a son
I was raised by the demons
Trained to reign as the one
God of thunder and rock and roll
The spell you're under
Will slowly rob you of your virgin soul
I'm the lord of the wastelands
A modern day man of steel
I gather darkness to please me
And I command you to kneel
Before the
God of thunder and rock and roll
The spell you're under
Will slowly rob you of your virgin soul
I am the lord of the wastelands
A modern day man of steel
I gather darkness to please me
And I command thee to kneel
Before the
God of thunder and rock and roll
The spell you're under
Will slowly rob you of your virgin soul

překlad

Původně hrál Kiss
Máš něco o sobě
Máš něco, co potřebuji
Dcera Afrodity
Poslouchejte moje slova a dávejte pozor
Narodil jsem se na Olympu
Můj otec syn
Byl jsem vychován démony
Vyškoleni, aby vládli jako jeden
Bůh hromu a rokenrolu
Kouzlo, pod kterým jsi
Pomalu vás okradne o vaši panenskou duši
Jsem pán pustin
Moderní člověk z oceli
Shromažďuji temnotu, abych mě potěšil
A přikazuji ti pokleknout
Před
Bůh hromu a rokenrolu
Kouzlo, pod kterým jsi
Pomalu vás okradne o vaši panenskou duši
Jsem pán pustin
Moderní člověk z oceli
Shromažďuji temnotu, aby mě potěšila
A přikazuji tobě pokleknout
Před
Bůh hromu a rokenrolu
Kouzlo, pod kterým jsi
Pomalu vás okradne o vaši panenskou duši

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com