TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: fractures 

Písňové texty a překlad: entombed - fractures Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. fractures.

Původní

This is my opinion
These are my demands
It is my new face
It's where I stand
This is not a lecture
To increase your wealth
And it's not a permit
To only think for yourself
I'd like to see you corrected
I'd like to see you destroyed
What is not believed in
I'm glad to be of use
What is not in need for
Still a bit obtuse
Still a bit obtuse
My independence is my dependence
It's my only option
It's all that makes sense
Your basic standards
The thorn in your side
The technology that you're imprisoned by
I'd like to see you corrected
I'd like to see you destroyed
What is not believed in
I'm glad to be of use
What is not in need for
Still a bit obtuse
What is not believed in
In these fractured skulls
What is not in need for
Of these poor old gulls

překlad

To je můj názor
To jsou mé požadavky
Je to moje nová tvář
To je místo, kde stojím
Toto není přednáška
Chcete-li zvýšit své bohatství
A není to povolení
Myslet jen na sebe
Rád bych vás opravil
Rád bych tě viděl zničit
V co se nevěřilo
Jsem rád, že jsem k užitku
Co není potřeba
Stále trochu tupý
Stále trochu tupý
Moje nezávislost je moje závislost
Je to moje jediná možnost
Všechno to dává smysl
Vaše základní standardy
Trn ve tvé straně
Technologie, kterou jste uvězněni
Rád bych vás opravil
Rád bych tě viděl zničit
V co se nevěřilo
Jsem rád, že jsem k užitku
Co není potřeba
Stále trochu tupý
V co se nevěřilo
V těchto zlomených lebkách
Co není potřeba
Těchto chudých starých racků

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com