TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: crawl 

Písňové texty a překlad: entombed - crawl Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. crawl.

Původní

Father, set me free
from this altar of death
Dead fingers cold as ice
touches my flesh
As it passed through
my soul and body
The fear I thought was
gone grows
Tears of regret
and confusion
this is not what
I wanted to know
I have embraced the truth
beyond lies where honesty reigns
I thought I gave my life
but back I was only given pain
I once stood at the
threshold of my desire
Losing ground now I'm
this horrid truth's denier
The nocturnal hour is passed
here nothing can last
I sought and screamed in pain
but nothing here to gain
Nihility arise
from the bottom of no lies
from here to eternity
I just can be set free
Satan, help me die away
from reality
my arms and legs are bound
please grant me mortality
I'm losing it
crawling upon these
white walls of truth
For the darkest void
I've wasted my entire youth
I'm crawling down
the dirt that I licked
off my mind
the truth you'll never...
want to find

překlad

Otče, osvoboď mě
z tohoto oltáře smrti
Mrtvé prsty studené jako led
dotýká se mého těla
Jak to prošlo
moje duše a tělo
Strach, o kterém jsem si myslel, že byl
pryč roste
Slzy lítosti
a zmatek
to není co
chtěl jsem vědět
Přijal jsem pravdu
mimo lži, kde vládne čestnost
Myslel jsem, že jsem dal svůj život
ale zpět jsem dostal jen bolest
Jednou jsem stál u
práh mé touhy
Ztrácím půdu pod nohama
popírá tato hrozná pravda
Noční hodina uplynula
tady nic nemůže vydržet
Hledal jsem a křičel bolestí
ale nic zde nezískat
Nihility vznikají
ze dna žádné lži
od teď až na věky
Prostě můžu být osvobozen
Satane, pomoz mi zemřít
od reality
ruce a nohy mám svázané
prosím, dej mi smrtelnost
Ztrácím to
plazit se po nich
bílé zdi pravdy
Pro nejtemnější prázdnotu
Promarnil jsem celé své mládí
Plazím se dolů
špína, kterou jsem olízl
z mé mysli
pravda, že nikdy ...
chci najít

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com