TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: come clean 

Písňové texty a překlad: entombed - come clean Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. come clean.

Původní

All the time I think "This is the last time"
I can't have it any other way
I force these words onto paper
Thought I had something more to say
'Scuse me
But
I have to make myself up
I'm plastic
Unreal
Maybe a bit surreal
If I'd closed strong
Would I have dug the show
My intention is not to look for an answer
It's just my ideas that are running low
No thanks
You see
Don't need no sympathy
Too right
Been used
At least it's an excuse
There was a time when I was heard
Now you don't even return my calls
No-one would like to live without friends
Even if he possessed it all

překlad

Celou dobu si myslím „Toto je naposledy“
Nemůžu to mít jinak
Vnucuji tato slova na papír
Myslel jsem, že mám co říct
„Odešli mě
Ale
Musím se nalíčit
Jsem plast
Neskutečný
Možná trochu neskutečný
Kdybych silně zavřel
Vykopal bych tu show
Mým záměrem není hledat odpověď
Docházejí jen moje nápady
Ne, díky
Vidíš
Nepotřebuji žádné sympatie
Správně
Byl použit
Přinejmenším je to výmluva
Byly doby, kdy mě bylo slyšet
Teď už ani nevracíš moje volání
Nikdo by nechtěl žít bez přátel
I kdyby to všechno vlastnil

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com