TEXTPREKLAD.COM

Interpret: entombed - Název: black juju 

Písňové texty a překlad: entombed - black juju Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od entombed! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od entombed a podívejte, jaké další písničky od entombed máme v našem archívu, např. black juju.

Původní

Body
Body
Touched by the toil and plunged into his arm
Cursed through the night through eyes of alarm
A melody black flowed out of my breath
Searching for death, but bodies need rest
Body
Under the soil now waiting for worms
All that I feared is all that I've learned
All that I know is all that I think
Dead feelings are cool, down lower I sink, ah-hah
Bodies need rest, we all need our rest
Sleep an easy sleep -rest -rest
Bodies need their rest
We all need our rest
Sleep an easy sleep-rest -rest -rest -rest
But come back in the morning
Come back hard
Wake up
Wake up
Wake up
Wake up
Bodies
Clutching and biting my soul has caught on fire
My evil is now and I'm caught up in desire
Everything I'm living for is all that I am
Liking it and loving it that's all in the plan

překlad

Tělo
Tělo
Dotkl se dřiny a vrhl se mu do paže
Prokletý nocí očima poplachu
Z dechu mi vytékala černá melodie
Hledání smrti, ale těla potřebují odpočinek
Tělo
Pod půdou nyní čeká na červy
Všechno, čeho jsem se bál, je vše, co jsem se naučil
Vše, co vím, je vše, co si myslím
Mrtvé pocity jsou v pohodě, dole se potápím, ach-ach
Těla potřebují odpočinek, my všichni potřebujeme odpočinek
Spěte snadno - odpočinek - odpočinek
Těla potřebují odpočinek
Všichni potřebujeme odpočinek
Spěte snadno spánek - odpočinek - odpočinek - odpočinek
Ale vrať se ráno
Vrať se tvrdě zpět
Vzbudit
Vzbudit
Vzbudit
Vzbudit
Těla
Sevřel a kousal mou duši, začal hořet
Moje zlo je nyní a já jsem chycen touhou
Všechno, pro co žiji, je vše, čím jsem
Líbí se mu a miluje se, to je vše v plánu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com