TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emperor - Název: tongue of fire 

Písňové texty a překlad: emperor - tongue of fire Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emperor! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od emperor a podívejte, jaké další písničky od emperor máme v našem archívu, např. tongue of fire.

Původní

teach me the tongue of fire
so that I may set the world ablaze
for it is cold
and this blindness can no longer give me shelter
teach me the tongue of fire
so that I may cry out loud my wrath
and my passion
or else my coil will blister and decay
the soul is never silent
but wordless
held imprisoned
in a cursed tomb
wherein reflections never fade
never die
slowly maddened
by the emptiness
left to perish in the ever-dark coil
yet, always alert it its slumber
scorn by the drops of light
piercing through the surface
and it screams
the soul is never silent
but wordless
teach me the tongue of fire
so that I may set the world ablaze
for it is cold
and this blindness can no longer give me shelter
teach me the tongue of fire
so that I may cry out loud my wrath
and my passion
or else my coil will blister and decay

překlad

nauč mě ohnivému jazyku
abych mohl zapálit svět
protože je zima
a tato slepota mi už nemůže poskytnout útočiště
nauč mě ohnivému jazyku
abych mohl nahlas plakat svůj hněv
a moje vášeň
nebo moje cívka bude puchýřit a rozpadat se
duše nikdy nemlčí
ale beze slov
uvězněn
v prokleté hrobce
přičemž odrazy nikdy nezmizí
nikdy nezemřít
pomalu šílený
prázdnotou
nechal zahynout ve stále temné cívce
přesto jej vždy upozorněte na jeho spánek
opovrhovat kapkami světla
propíchnutí povrchem
a křičí
duše nikdy nemlčí
ale beze slov
nauč mě ohnivému jazyku
abych mohl zapálit svět
protože je zima
a tato slepota mi už nemůže poskytnout útočiště
nauč mě ohnivému jazyku
abych mohl nahlas plakat svůj hněv
a moje vášeň
nebo moje cívka bude puchýřit a rozpadat se

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com