TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emperor - Název: the prophet 

Písňové texty a překlad: emperor - the prophet Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emperor! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od emperor a podívejte, jaké další písničky od emperor máme v našem archívu, např. the prophet.

Původní

... and as if awaken from eternal sleep
he sought a mentor
for he no longer knew his position
"It is time after miracles
and I am its prophet
I have not come to cure
but to bear witness decease"
"It is the place where blood and soil
lie beyond the boundaries of the sun
and I am its prophet
I cast the shadow
I absorb the light"
"I am the prophet
I bear witness
I absorb
I cry"
"As I die
I shall burst wide open
As I die
I shall release the apocalypse
my prophecy
Thus, I hold on to faith
Thus, I keep the hope
That it will prosper
and devour"
"It is time after miracles
and I am its prophet
I have not come to cure
but to bear witness decease"
... and pain joined his urge to perceive

překlad

... a jako by se probudil z věčného spánku
hledal mentora
protože už neznal svou pozici
„Je čas po zázrakech
a já jsem jeho prorok
Nepřišel jsem se vyléčit
ale vydat svědectví o smrti “
„Je to místo, kde je krev a půda
ležet za hranicemi slunce
a já jsem jeho prorok
Vrhám stín
Absorbuji světlo "
„Jsem prorok
Vydávám svědectví
Vstřebávám
Brečím"
„Jak umírám
Prasknu dokořán
Jak umírám
Vydám apokalypsu
moje proroctví
Držím se tedy víry
Proto si ponechávám naději
Že bude prosperovat
a pohltit "
„Je čas po zázrakech
a já jsem jeho prorok
Nepřišel jsem se vyléčit
ale vydat svědectví o smrti “
... a bolest se přidala k jeho nutkání vnímat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com