TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • emperor – the majesty of the night sky

Interpret: emperor - Název: the majesty of the night sky 

Písňové texty a překlad: emperor - the majesty of the night sky Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emperor! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od emperor a podívejte, jaké další písničky od emperor máme v našem archívu, např. the majesty of the night sky.

Původní

Like the tide, shadows flow towards the shore of light. The night
comes whirling like a maelstrom. Warring waves of crackling clouds
embrace this nightside landscape. The heavens bleed, through open
wounds, the dim light of the moon. The winds are crying mournfully and
tears fly with the gusts. They whip my clenched faces freezing skin
with ice-cold burning cuts. Too long I have suffered the desert sands
of time. But as I drown in darkness it will release the sign. My soul
will leave this mortal coil of flesh and earthly life, to fly into the
mist of night, into the nightside eclipse, and experience existence on
the other side. As a stone of scorching enthusiasm I refract the
reflecting surface of this unfathomable sea. Growing circles of grief
and pain slides across the land as an omen of the horror yet to come.
The strength of a thousand fire-breathing demons breed in my
infernal, sinking soul. And as I reach the surface once again these
powers are under my control. Now I am one with the night sky
majesty.

překlad

Stejně jako příliv i stíny proudí ke břehu světla. Noc
přichází vířící jako vír. Válčící vlny praskajících mraků
obejmout tuto noční krajinu. Nebesa krvácejí skrz otevřené
rány, tlumené světlo měsíce. Vítr pláče truchlivě a
slzy létají s poryvy. Bičují mé sevřené tváře a mrazí pokožku
s ledově studenými hořícími řezy. Příliš dlouho jsem trpěl pouštním pískem
času. Ale jak se topím ve tmě, uvolní to znamení. Moje duše
opustí tuto smrtelnou cívku masa a pozemského života, aby vletěla do
mlha noci, do zatmění noci a zažít existenci dál
druhá strana. Jako kámen spalujícího nadšení lámu
odrážející povrch tohoto nevyzpytatelného moře. Rostoucí kruhy smutku
a bolest klouže po zemi jako znamení hrůzy, které teprve přijde.
Síla tisíce démonů dýchajících oheň se v mně množí
pekelná, potápějící se duše. A když se znovu dostanu na povrch, tito
pravomoci mám pod kontrolou. Teď jsem jeden s noční oblohou
majestát.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com