TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • emperor – the loss and curse of reverence

Interpret: emperor - Název: the loss and curse of reverence 

Písňové texty a překlad: emperor - the loss and curse of reverence Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emperor! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od emperor a podívejte, jaké další písničky od emperor máme v našem archívu, např. the loss and curse of reverence.

Původní

Memories of torment strikes me
Attempts were made to suffocate me at birth
Fools
I was already ancient
Thou can not kill what breeds within Thee
Alas, this agony
The emptiness of earthborn pride
Hath stirred my faithful heart
Which guided me to darker paths
Far away from their pestilent ways
Cleansed was I from deceitful grace
Yet, put to scorn was I
By those unclean
Enslaved by ignorance
They blindy spat upon the deity of hate
Awake is the darkest fiend
By the fallen one I shall arise
Upon bewildered masses
To whom the indulgence of my soul
Portray as sin made god
I shall revile and quell the source
Whence mockery of my kind derive
This I know
Facile shalt my quest not come to pass
Deathwish be my gift to all at last
Honour
Commended no longer as virtue
Yet, shalt be extolled at light's demise
By the fallen one I shall arise
Believer
Speak not to me of justice
For none have I have seen
By God, I shall give as I receive
Betrayer
Speak not to me at all
You and this world ripped my fucking heart out
Again... and again... and again...

překlad

Zasáhly mě vzpomínky na trápení
Byly pokusy udusit mě při narození
Blázni
Už jsem byl prastarý
Nemůžeš zabít to, co se v tobě rozmnožuje
Bohužel, toto utrpení
Prázdnota pozemské pýchy
Rozčilil mé věrné srdce
Což mě vedlo k temnějším cestám
Daleko od svých morových způsobů
Byl jsem očištěn od klamné milosti
Přesto jsem se opovrhoval já
Těmi nečistými
Zotročení nevědomostí
Slepě plivali na božstvo nenávisti
Probuzení je nejtemnější ďábel
Padlým povstanu
Po zmatených masách
Komu shovívavost mé duše
Vylíčit, jak se hřích stal bohem
Nadávám a potlačuji zdroj
Odkud pochází výsměch mého druhu
To vím
Facile můj úkol nepřijde
Deathwish je konečně mým darem pro všechny
Čest
Už chválen jako ctnost
Při zániku světla bude přesto oslavován
Padlým povstanu
Věřící
Nemluv se mnou o spravedlnosti
Žádný jsem neviděl
Díky Bohu budu dávat, jak dostávám
Zrádce
Mluv na mě vůbec
Ty a tento svět mi vytrhli mé zkurvené srdce
Znovu ... a znovu ... a znovu ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com