TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emmy - Název: living my way 

Písňové texty a překlad: emmy - living my way Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emmy! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emmy a podívejte, jaké další písničky od emmy máme v našem archívu, např. living my way.

Původní

Most nights I just don't wanna go home
Super charged after bars close even if I'm all alone
And I'm restless most of my days
I gotta get out and get something for those memoir pages
So I'll be risky, reckless for a minute
Never thought the sky was my limit
I'll fold you up to put in the pages of my stories told
I'm talkin' bout long nights down by the beaches
Tequila shots will always teach us
How to sway
Start living my way
Or maybe we could go to Vegas
I know a Greyhound bus could take us
So what do you say
Start living my way
La-La-La's
Turn the page, what's next for today
On my lunch break all I wanna do is plan our great escape
But all you can think of are your bills to pay
Well honey, you better forget it
Cause I got two plane tickets
So let's get risky, reckless for a minute
Never thought the sky was my limit
Before you know it
We'll be singin' all our "Why didn't I's"
I'm talkin' bout long nights down by the beaches
Tequila shots will always teach us
How to sway
Start living my way
Or maybe we could go to Vegas
I know a Greyhound bus could take us
So what do you say
Start living my way
La-La-La's
Sometimes I just don't get it
A foot from the target, I still can't hit it
Hit the wall and still I give my all
And sometimes I overlook it
Got a full count and I strike out lookin'
Two down, bases loaded, I withdraw
Then I remember our long nights down by the beaches
Tequila shots will always teach us
How to sway
Start living my way
Or maybe we could go to Vegas
I know a Greyhound bus could take us
So what do you say
Start living my way
La-La-La's

překlad

Většinu nocí prostě nechci jít domů
Super nabitý po zavření barů, i když jsem úplně sám
A většinu dní jsem neklidný
Musím se dostat ven a něco pro ty stránky pamětí dostat
Takže budu na minutu riskantní, bezohledný
Nikdy jsem si nemyslel, že nebe je můj limit
Složím tě, abych dal stránky mých vyprávěných příběhů
Mluvím o dlouhých nocích na plážích
Záběry z tequily nás vždy naučí
Jak se houpat
Začněte žít po svém
Nebo bychom mohli jít do Vegas
Vím, že by nás autobus chrtů mohl vzít
Tak co říkáš
Začněte žít po svém
La-La-La
Otočte stránku, co bude dál pro dnešek
Na přestávce na oběd si chci jen naplánovat náš velký útěk
Ale jediné, na co si vzpomenete, jsou vaše účty, které musíte zaplatit
No zlato, raději na to zapomeň
Protože mám dvě letenky
Pojďme tedy na minutu riskantně, bezohledně
Nikdy jsem si nemyslel, že nebe je můj limit
Než se nadějete
Budeme zpívat všechny naše „Proč jsem ne?“
Mluvím o dlouhých nocích na plážích
Záběry z tequily nás vždy naučí
Jak se houpat
Začněte žít po svém
Nebo bychom mohli jít do Vegas
Vím, že by nás mohl vzít autobus chrtů
Tak co říkáš
Začněte žít po svém
La-La-La
Někdy to prostě nechápu
Noha od cíle, stále ho nemůžu zasáhnout
Narazil jsem do zdi a stále dávám všechno
A někdy to přehlédnu
Mám plný počet a vypadám při pohledu
Dva dole s naloženými základnami se stahuji
Pak si vzpomínám na naše dlouhé noci dole na plážích
Záběry z tequily nás vždy naučí
Jak se houpat
Začněte žít po svém
Nebo bychom mohli jít do Vegas
Vím, že by nás autobus chrtů mohl vzít
Tak co říkáš
Začněte žít po svém
La-La-La

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com