TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emma mcgann – new years eve kiss

Interpret: emma mcgann - Název: new years eve kiss 

Písňové texty a překlad: emma mcgann - new years eve kiss Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emma mcgann! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emma mcgann a podívejte, jaké další písničky od emma mcgann máme v našem archívu, např. new years eve kiss.

Původní

V1
Here come the cards and caroling
I haven't wrapped a single thing
My mind's escaped away from me
No turtle doves or Santa Claus
It isn't what I'm thinking of
Tired of the same old novelty
PRE-CHORUS
Instead I'm waiting for the start of something new
Keep my resolution just for you
Drinking down whatever feels more fun
Counting down 3... 2... 1...
CHORUS
Maybe this could be our year
Can't believe you're standing here
So dance with your hands on my hips
Can you read what's on my lips
Promise when the countdown comes
I'll be right there in your arms
I've waited so long for this
You're gonna be my New Year's Eve kiss
V2
I'm saving up my mistletoe
I'll use it when I really know
When I know I've found everything
I'll skip ahead to NYE
Because I know that's where you'll be
Meet me at midnight when they sing
PRE-CHORUS
We're waiting for the start of something new
Keep my resolution just for you
Drinking down whatever feels more fun
Counting down... 3... 2... 1...
CHORUS
Maybe this could be our year
Can't believe you're standing here
So dance with your hands on my hips
Can you read what's on my lips
Promise when the countdown comes
I'll be right there in your arms
I've waited so long for this
You're gonna be my New Year's Eve kiss
MIDDLE 8
It's like there's butterflies under my skin
Let's show them how to see the new year in
CHORUS

překlad

V1
Tady přicházejí karty a koledování
Nezabalil jsem ani jednu věc
Moje mysl mi unikla
Žádné hrdličky ani Santa Claus
To není to, na co myslím
Už vás unavuje stejná stará novinka
PŘEDCHOZÍ
Místo toho čekám na začátek něčeho nového
Ponechte si mé rozhodnutí jen pro vás
Vypít vše, co je zábavnější
Odpočítávání 3 ... 2 ... 1 ...
REFRÉN
Možná by to mohl být náš rok
Nemůžu uvěřit, že tu stojíš
Takže tancujte s rukama na mých bocích
Můžeš číst, co mám na rtech?
Slib, až přijde odpočítávání
Budu tam přímo v tvém náručí
Čekal jsem na to tak dlouho
Budeš mým silvestrovským polibkem
V2
Šetřím jmelí
Použiji to, když to opravdu vím
Když vím, že jsem našel všechno
Přeskočím dopředu do NYE
Protože vím, že tam budeš
Sejdeme se o půlnoci, když zpívají
PŘEDCHOZÍ
Čekáme na začátek něčeho nového
Ponechte si mé rozhodnutí jen pro vás
Vypít vše, co je zábavnější
Odpočítávání ... 3 ... 2 ... 1 ...
REFRÉN
Možná by to mohl být náš rok
Nemůžu uvěřit, že tady stojíš
Takže tancujte s rukama na mých bocích
Můžeš číst, co mám na rtech?
Slib, až přijde odpočítávání
Budu tam přímo v tvém náručí
Čekal jsem na to tak dlouho
Budeš mým silvestrovským polibkem
STŘED 8.
Je to, jako bych měl pod kůží motýly
Ukažme jim, jak vidí nový rok
REFRÉN

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com