TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emilie autumn - Název: visions 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - visions Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. visions.

Původní

Bits of conversation fill my head
Tangling with words we haven't said
Glimpses of a movement you once made
Knowing I could live but dream instead
Wondering if you saw the part I played
Whether I'm the reason that you stayed
Only half believing it could be
Well aware I want what I forbade
Questioning my own reality
Doubting in my mind the things I see
Altering perception fast as light
Do you know for years you've haunted me?
Speaking words you never could recite
Giving bliss as if to test my flight
All is but illusion, this I know
Yet more felt than objects in my sight
The world may see my skin but just below
Simmers what I think but never show
Lifetimes lived with you but more than this,
Guessing where in your sweet dreams you go
Do you drown in memory's abyss?
Is there music in a voice you miss?
When you close your eyes do you relive
Each averted glance, aborted kiss?
Do you harbor what you should forgive?
Search for signs in every narrative?
Or repel all company save one,
Who is not cure but palliative?
While its possible these things you've done,
All too likely I'm the only one
And upon this thought my vision fled
So I end back where I had begun
Nothing but the present fills your head
Forgetting more than half the things I've said
Shadows of a sacrifice you made
Knowing you could dream but live instead.

překlad

Mé hlavy naplňují kousky konverzace
Zamotání se slovy, která jsme neřekli
Záblesky pohybu, který jste kdysi udělali
Věděl jsem, že mohu žít, ale místo toho snít
Zajímalo by mě, jestli jsi viděl roli, kterou jsem hrál
Ať už jsem důvod, proč jsi zůstal
Pouze polovina věří, že by to mohlo být
Dobře vědom, chci to, co jsem zakázal
Zpochybňování mé vlastní reality
Pochybuji v mysli o věcech, které vidím
Rychle měnící vnímání jako světlo
Víš, že mě už roky pronásleduješ?
Mluvená slova, která jste nikdy nedokázali přednést
Blaženost, jako by chtěla otestovat můj let
Všechno je jen iluze, to vím
Přesto jsem cítil víc než předměty v mých očích
Svět může vidět mou kůži, ale těsně pod
Dusí to, co si myslím, ale nikdy neukážu
Celoživotní život s tebou, ale víc než tohle,
Hádejte, kam ve svých sladkých snech jdete
Topíte se v propasti paměti?
Je tu hudba v hlase, který vám chybí?
Když zavřete oči, znovu prožíváte
Každý odvrácený pohled, přerušený polibek?
Máte v sobě to, co byste měli odpustit?
Hledáte známky v každém příběhu?
Nebo odpuzujte všechny společnosti, kromě jedné,
Kdo neléčí, ale uklidňuje?
I když je možné tyto věci udělat,
Až příliš pravděpodobné, že jsem jediný
A při této myšlence moje vize uprchla
Takže skončím tam, kde jsem začal
Nic než přítomnost vám nenaplňuje hlavu
Zapomínání na více než polovinu věcí, které jsem řekl
Stíny oběti, kterou jsi přinesl
Věděl jsem, že můžeš snít, ale místo toho žít.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com