TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emilie autumn – the music i heard once

Interpret: emilie autumn - Název: the music i heard once 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - the music i heard once Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. the music i heard once.

Původní

The music I heard once
Was louder than it is now
I can no longer distinguish
Pained cries from shouts of joy
Perhaps my ears are deaf
Or the interference too great
Still the order I remember
Has given way to discord
And while running wild was exciting
It was so only for a moment
Fleeting as a note
Leaving an even more transparent impression
The music I recall
Was different than it is now
For the new makes the old seem older than it is
To think from that
We grew into a new age
Suggests that ages past
Were not enough for adventuring souls
For stars too bright to be concealed
In a dark but beauteous night
We will paste upon the curled pages words
Like charming and romantic and sentimental
Forgetting that charming is witchcraft
Romantic is love
And sentiment is what makes us human

překlad

Hudba, kterou jsem jednou slyšel
Byl hlasitější než nyní
Už nemohu rozlišovat
Bolestné výkřiky radostných výkřiků
Možná jsou moje uši hluché
Nebo příliš velké rušení
Stále si pamatuji pořadí
Uvolnil způsob sváru
A zatímco běhat divoce bylo vzrušující
Bylo to tak jen na chvíli
Letmý jako poznámka
Zanechává ještě transparentnější dojem
Hudba, kterou si pamatuji
Byl jiný než nyní
U nových se staré zdají starší, než jaké jsou
Z toho myslet
Vyrostli jsme do nového věku
Návrhy, které stárnou minulostí
Nestačilo to na dobrodružné duše
Pro hvězdy příliš jasné, než aby mohly být skryty
V temné, ale krásné noci
Vložíme na zvlněné stránky slova
Jako okouzlující, romantický a sentimentální
Zapomenout na to okouzlující je čarodějnictví
Romantický je láska
A sentiment je to, co z nás dělá lidi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com