TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emilie autumn - Název: the muse 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - the muse Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. the muse.

Původní

Your eyes are raised to heaven
When I'm sitting on the floor
At your feet. What am I for?
Do I create or just translate
Between you and your mind
The art you'll never find?
And when your pen runs out of ink
You'll close the book and with me
Leave behind your memory
Are you brilliant? Are you blind?
Would you have nothing more to say
If I ever flew away?
In the end is it you, is it me?
Do I have anything? What am I for?
But when I walk out that door
Your prayers are plenty when you have
An empty page before you
And still I may adore you
For you take dictation better
Than most poets true compose
Your lines far surpass those
You pray for what you know will come
Your confidence is flattering
But still it's quite another thing
Compelled to inspire when to dream
Is all you really understand
The letters from your hand
Will never quite belong to you
And even then I only pray
That when I leave you'll softly say
"Goodbye."

překlad

Tvé oči jsou zvednuty k nebi
Když sedím na podlaze
U nohou. K čemu jsem
Můžu vytvořit nebo jen přeložit
Mezi vámi a vaší myslí
Umění, které nikdy nenajdete?
A když vám v peru dojde inkoust
Zavřete knihu a se mnou
Zanechte svou paměť
Jsi skvělý? Jsi slepý?
Nemáte co víc říct
Kdybych někdy odletěl?
Nakonec jsi to ty, jsi to já?
Mám něco? K čemu jsem
Ale když jsem vyšel z těch dveří
Vaše modlitby jsou spousty, když máte
Prázdná stránka před vámi
A přesto vás mohu zbožňovat
Protože diktát berete lépe
Než většina básníků skutečně skládá
Vaše řádky je daleko předčí
Modlíš se za to, o čem víš, že přijde
Vaše důvěra je lichotivá
Ale přesto je to úplně jiná věc
Přinucen inspirovat, kdy snít
Je to všechno, čemu opravdu rozumíš?
Dopisy z tvé ruky
Nikdy ti nebude patřit
A i tehdy se jen modlím
Že až odejdu, tiše řekneš
"Ahoj."

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com