TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emilie autumn – the art of suicide acoustic version

Interpret: emilie autumn - Název: the art of suicide acoustic version 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - the art of suicide acoustic version Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. the art of suicide acoustic version.

Původní

The art of suicide, nightgowns and hair
Curls flying every which way
The fate to pure to hide
Bridges of Sighs
Meant to conceal lover's lies
Under the arches of moonlight and sky
Suddenly easy to contemplate why, why
Why live a life
That's painted with pity and sadness and strife
Why dream a dream
That's tainted with trouble and less than it seems
Why bother bothering
Just for a poem or another sad song to sing
Why live a lie
Why live a lie
The art of suicide, gritty and clean
Conveys a theatrical scene
Alas, 'I've gone' she cried
Veins displayed
Melodramatically laid
Under the arches of moonlight and sky
Suddenly easy to contemplate why, why
Why live a life
That's painted with pity and sadness and strife
Why dream a dream
That's tainted with trouble and less than it seems
Why bother bothering
Just for a poem or another sad song to sing
Why live a lie
Why live a lie
Why live a life
That's painted with pity and sadness and strife
Why dream a dream
That's tainted with trouble and less than it seems
Why bother bothering
Just for a poem or another sad song to sing
Why live a lie
Why live a lie
Why live a lie
Why live a lie
Life is not like gloomy Sunday
With a second ending where the people are disturbed
Well they should be disturbed
Because there's a story that ought to be heard
Life is not like gloomy Sunday
With a second ending where the people are disturbed
Well they should be disturbed
Because there's a lesson that really ought to be learned
The world is full of poets
We don't need anymore
The world is full of singers
We don't need anymore
The world is full of lovers
We don't need anymore

překlad

Umění sebevraždy, noční košile a vlasy
Kudrny létají jakýmkoli způsobem
Osud čistě skrývat
Mosty vzdechů
Chtěl zakrýt lži milence
Pod oblouky měsíčního světla a oblohy
Najednou snadno uvažovat proč, proč
Proč žít život
To je malováno lítostí, smutkem a svárem
Proč snít sen
To je poznamenáno problémy a méně, než se zdá
Proč se obtěžovat
Jen kvůli básni nebo jiné smutné písni
Proč žít lež
Proč žít lež
Umění sebevraždy, drsné a čisté
Poskytuje divadelní scénu
Bohužel: „Už jsem odešla,“ zvolala
Zobrazené žíly
Melodramaticky položeno
Pod oblouky měsíčního světla a oblohy
Najednou snadno uvažovat proč, proč
Proč žít život
To je malováno lítostí, smutkem a svárem
Proč snít sen
To je poznamenáno problémy a méně, než se zdá
Proč se obtěžovat
Jen kvůli básni nebo jiné smutné písni
Proč žít lež
Proč žít lež
Proč žít život
To je malováno lítostí, smutkem a svárem
Proč snít sen
To je poznamenáno problémy a méně, než se zdá
Proč se obtěžovat
Jen kvůli básni nebo jiné smutné písni
Proč žít lež
Proč žít lež
Proč žít lež
Proč žít lež
Život není jako ponurá neděle
S druhým koncem, kde jsou lidé vyrušeni
Měli by být vyrušeni
Protože je tu příběh, který by měl být slyšen
Život není jako ponurá neděle
S druhým koncem, kde jsou lidé vyrušeni
Měli by být vyrušeni
Protože je tu lekce, které je třeba se opravdu naučit
Svět je plný básníků
Už nepotřebujeme
Svět je plný zpěváků
Už nepotřebujeme
Svět je plný milenců
Už nepotřebujeme

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com