TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emilie autumn - Název: opheliac 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - opheliac Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. opheliac.

Původní

I'm your Opheliac
I've been so disillusioned
I know you'd take me back
But still I feigned confusion
I couldn't be your friend
My world was too unstable
You might have seen the end
But you were never able
To keep me breathing
As the water rises up again
Before I slip away
You know the games I play
And the words I say
When I want my own way
You know the lies I tell
When you've gone through hell
And I say I can't stay
You know how hard it can be
To keep believing in me
When everything and everyone
Becomes my enemy and when
There's nothing more you can do
I'm gonna blame it on you
It's not the way I want to be
I only hope that in the end you will see
It's the Opheliac in me
It's the Opheliac in me
I'm your Opheliac
My stocking prove my virtues
I'm open to attack
But I don't want to hurt you
Whether I swim or sink
That's no concern of yours now
How could you possibly think
You had the power to know how
To keep me breathing
As the water rises up again
Before I slip away
You know the games I play
And the words I say
When I want my own way
You know the lies I tell
When you've gone through hell
And I say I can't stay
You know how hard it can be
To keep believing in me
When everything and everyone
Becomes my enemy and when
There's nothing more you can do
I'm gonna blame it on you
It's not the way I want to be
I only hope that in the end you will see
It's the Opheliac in me
It's the Opheliac in me
Studies Show...
Intelligent girls are more depressed
Because they know
What the world is really like
Don't think for a beat it makes it better
When you sit her down and tell her
Everything's gonna all right
She knows in society she either is
A devil or an angel with no in between
She speaks in third person
So she can forget that she's me
Doubt thou the stars are fire
Doubt thou the sun doth move
Doubt truth to be a liar
But never doubt
Doubt thou the stars are fire
Doubt thou the sun doth move
Doubt truth to be a liar
But never doubt
Doubt thou the stars are fire
Doubt thou the sun doth move
Doubt truth to be a liar
But never doubt I love
You know the games I play
And the words I say
When I want my own way
You know the lies I tell
When you've gone through hell
And I say I can't stay
You know how hard it can be
To keep believing in me
When everything and everyone
Becomes my enemy and when
There's nothing more you can do
I'm gonna blame it on you
It's not the way I want to be
I only hope that in the end you will see
But never doubt
You know the games I play
And the words I say
When I want my own way
You know the lies I tell
When you've gone through hell
And I say I can't stay
You know how hard it can be
To keep believing in me
When everything and everyone
Becomes my enemy and when
There's nothing more you can do
I'm gonna blame it on you
It's not the way I want to be
I only hope that in the end you will see

překlad

Jsem tvůj Opheliac
Byl jsem tak rozčarovaný
Vím, že bys mě vzal zpět
Ale přesto jsem předstíral zmatek
Nemohl jsem být tvůj přítel
Můj svět byl příliš nestabilní
Možná jste viděli konec
Ale nikdy jsi nebyl schopen
Aby mě dýchal
Jak voda opět stoupá
Než jsem vyklouzl
Hry, které hraji, znáte
A slova, která říkám
Když chci svou vlastní cestu
Znáš lži, které říkám
Když jsi prošel peklem
A já říkám, že nemůžu zůstat
Víte, jak těžké to může být
Stále ve mě věřit
Když všechno a všichni
Stává se mým nepřítelem a kdy
Už nemůžete dělat nic
Budu to z tebe vinit
Není to tak, jak chci být
Jen doufám, že to nakonec uvidíte
Je to ve mně Opheliac
Je to ve mně Opheliac
Jsem tvůj Opheliac
Moje punčocha dokazuje mé ctnosti
Jsem připraven zaútočit
Ale nechci ti ublížit
Ať už plavu nebo se potápím
To teď není tvoje starost
Jak jsi si mohl myslet
Měl jsi moc vědět, jak na to
Aby mě dýchal
Jak voda opět stoupá
Než jsem vyklouzl
Hry, které hraji, znáte
A slova, která říkám
Když chci svou vlastní cestu
Znáš lži, které říkám
Když jsi prošel peklem
A já říkám, že nemůžu zůstat
Víte, jak těžké to může být
Stále ve mě věřit
Když všechno a všichni
Stává se mým nepřítelem a kdy
Už nemůžete dělat nic
Budu to z tebe vinit
Není to tak, jak chci být
Jen doufám, že to nakonec uvidíte
Je to ve mně Opheliac
Je to ve mně Opheliac
Studie ukazují...
Inteligentní dívky jsou více depresivní
Protože vědí
Jaký je svět ve skutečnosti
Nemyslete si, že na chvíli to bude lepší
Když ji posadíte a řeknete jí
Všechno bude v pořádku
Ve společnosti ví, že je
Ďábel nebo anděl bez mezery
Mluví třetí osobou
Aby mohla zapomenout, že jsem to já
Pochybuj, že hvězdy jsou oheň
Pochybuj, že se slunce pohybuje
Pochybuji, že jsem lhář
Ale nikdy nepochybujte
Pochybuj, že hvězdy jsou oheň
Pochybuj, že se slunce pohybuje
Pochybuji, že jsem lhář
Ale nikdy nepochybujte
Pochybuj, že hvězdy jsou oheň
Pochybuj, že se slunce pohybuje
Pochybuji, že jsem lhář
Ale nikdy nepochybuj, že miluji
Hry, které hraji, znáte
A slova, která říkám
Když chci svou vlastní cestu
Znáš lži, které říkám
Když jsi prošel peklem
A já říkám, že nemůžu zůstat
Víte, jak těžké to může být
Stále ve mě věřit
Když všechno a všichni
Stává se mým nepřítelem a kdy
Už nemůžete dělat nic
Budu to z tebe vinit
Není to tak, jak chci být
Jen doufám, že to nakonec uvidíte
Ale nikdy nepochybujte
Hry, které hraji, znáte
A slova, která říkám
Když chci svou vlastní cestu
Znáš lži, které říkám
Když jsi prošel peklem
A já říkám, že nemůžu zůstat
Víte, jak těžké to může být
Stále ve mě věřit
Když všechno a všichni
Stává se mým nepřítelem a kdy
Už nemůžete dělat nic
Budu to z tebe vinit
Není to tak, jak chci být
Jen doufám, že to nakonec uvidíte

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com