TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emilie autumn - Název: marry me 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - marry me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. marry me.

Původní

Marry me, he said, through his rotten teeth, bad breath, and then
Marry me instead of that strapping young goatherd, but when
I was in his bed, and my father had sold me
I knew I hadn't any choice, hushed my voice, did what any girl would do and
When I'm beheaded at least I was wedded
And when I am buried at least I was married
I'll hide my behavior with wine as my savior
But, oh, what beautiful things I'll wear
What beautiful dresses and hair
I'm lucky to share his bed
Especially since I'll soon be dead
Marry me, he said, god, he's ugly, but fortune is ours
Running in the gardens enjoying men, women, and flowers
Then I break a glass and I slit my own innermost thigh
So that I can pretend that I'm menstru...well, unavailable
My life is arranged but this union's deranged
So I'll fuck who I choose for I've nothing to lose
And when master's displeased I'll be down on my knees again
Oh, what beautiful things I'll wear
What beautiful dresses and hair
I'm lucky to share his bed
Especially since I'll soon be dead
When dining on peacock I know I won't swallow
Through balls, births, and bridge games I know what will follow
We're coupled together through hell, hurt, and hunger
Or at least until husband finds someone younger
Yes, fertilization is part of my station
I laugh as he drabs me in anticipation
Of sons who will run things when I'm under covers
But whose children are they? Why, mine and my lover's!
But, oh, what beautiful things I'll wear
What beautiful dresses and hair
I'm lucky to share his bed
Especially since I'll soon be dead
What beautiful things I'll wear
What beautiful dresses and hair
I'm lucky to share his bed
So why do I wish I was...

překlad

Vezmi si mě, řekl, skrz jeho zkažené zuby, špatný dech a pak
Vezmi si mě místo toho páskovaného mladého kozlíka, ale kdy
Byl jsem v jeho posteli a můj otec mě prodal
Věděl jsem, že jsem neměl na výběr, ztišil hlas, udělal to, co by udělala každá dívka, a
Když jsem alespoň sťat, byl jsem ženatý
A když jsem alespoň pohřben, byl jsem ženatý
Skrývám své chování u vína jako svého zachránce
Ale, ach, jaké krásné věci budu nosit
Jaké krásné šaty a vlasy
Mám štěstí, že sdílím jeho postel
Hlavně, že brzy budu mrtvý
Vezmi si mě, řekl, bože, je ošklivý, ale štěstí je naše
Běh v zahradách užívajících si muže, ženy a květiny
Pak rozbiji sklenici a podříznu si své nejvnitřnější stehno
Abych mohl předstírat, že mám menstruaci ... no, nedostupný
Můj život je uspořádán, ale tato unie je vyšinutá
Takže poseru, koho si vyberu, nemám co ztratit
A když se pánovi nelíbí, budu znovu na kolenou
Ach, jaké krásné věci budu nosit
Jaké krásné šaty a vlasy
Mám štěstí, že sdílím jeho postel
Hlavně, že brzy budu mrtvý
Při jídle na pávovi vím, že nebudu spolknout
Díky míčům, porodům a bridžovým hrám vím, co bude následovat
Jsme spolu spojeni peklem, zraněním a hladem
Nebo alespoň dokud manžel nenajde někoho mladšího
Ano, oplodnění je součástí mé stanice
Smál jsem se, když mě táhl v očekávání
Synů, kteří budou řídit věci, když budu pod přikrývkou
Ale čí jsou to děti? Proč, můj a můj milenec!
Ale, ach, jaké krásné věci budu nosit
Jaké krásné šaty a vlasy
Mám štěstí, že sdílím jeho postel
Zvláště proto, že brzy budu mrtvý
Jaké krásné věci budu nosit
Jaké krásné šaty a vlasy
Mám štěstí, že sdílím jeho postel
Tak proč si přeji, abych byl ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com