TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emilie autumn – in praise of cyrano

Interpret: emilie autumn - Název: in praise of cyrano 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - in praise of cyrano Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. in praise of cyrano.

Původní

He had a fault, this is most true
But others have faults greater still
A noble profile was his rue
But many have done greater ill
And yet he would not show
His love, nor let her know
That she was dear
Though he was near
He dared not tell her so.
Now why was he the only man
To see himself not worth his prize?
About myself they plot and plan
How to find favour in my eyes
But never do they guess
That I might think them less
Than one who chose
Due to his nose
To love but not confess

překlad

Měl chybu, to je nejvíce pravda
Ale jiní mají chyby stále větší
Jeho ušlechtilý profil byl ušlechtilý
Ale mnoho lidí se zhoršilo
A přesto se neukáže
Jeho láska, ani jí to nedávej vědět
Že byla drahá
Ačkoli byl blízko
Neodvážil se jí to říct.
Proč byl tedy jediným mužem
Chcete-li vidět, že nestojí za svou cenu?
O mně plánují a plánují
Jak najít přízeň v mých očích
Ale nikdy nehádají
Že bych si o nich mohl myslet méně
Než ten, kdo si vybral
Kvůli jeho nosu
Milovat, ale nevyznávat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com