TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emilie autumn - Název: if i burn 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - if i burn Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. if i burn.

Původní

[I'm here]
I could beg a thousand times
I could explain, I could use rhymes
And rhythms meant to catch your eye
But I know you won't see
I could cry a thousand tears
I could appease your secret fears
But the louder that I scream
The harder your machines close over me
But I don't care
Maybe I'm afraid, but still I swear
You could take my life with conscience clear
But you should still hear that
If I burn, you will see
The fire in your mind when you sleep
And if I rise up in smoke around your eyes
You'll know it's me
And the rain won't wash away
The ashes underneath your nails today
Doesn't matter where you go or what you do
'Cause if I burn, so will you
I could bargain but I'd lose
You'll sell the parts that you don't use
Yes, I could beg you to be merciful and set me free
I could threaten you with Hell
Or I could promise not to tell
But the softer I became
The harder your machines close over me
But I don't care
Maybe I'm afraid, but still I swear
You could take my life with conscience clear
But you should hear that
If I burn, you will see
The fire in your mind when you sleep
And if I rise up in smoke around your eyes
You'll know it's me
And the rain won't wash away
The ashes underneath your nails today
Doesn't matter where you go or what you do
'Cause if I burn, so will you
When you sleep you'll feel my icy fingers
Crawling down your back
And when you wake you'll find me right beside you
Waiting to attack
And when you walk I will be right behind you
Quickening my steps
And when you try to shut me out
I will be laughing in your head
Oh, I'll be there
Maybe I'm afraid, but still I swear
You could take my life with conscience clear
But you should still hear that
If I burn, you will see
The fire in your mind when you sleep
And if I rise up in smoke around your eyes
You'll know it's me
And the rain won't wash away
The ashes underneath your nails today
Doesn't matter where you go or what you do
'Cause if I burn, so will you
There are two sides to every story... except for this one!
It's not over 'til it's over,
And it's never over
You can break me
Death can take me
But it's never over
It's not over 'til it's over,
And it's never over
You can break me
Death can take me
But it's never over

překlad

[Jsem tu]
Mohl jsem prosit tisíckrát
Mohl bych vysvětlit, mohl bych použít rýmy
A rytmy vás měly zaujmout
Ale vím, že neuvidíš
Dokázal jsem plakat tisíc slz
Mohl bych uklidnit vaše tajné obavy
Ale čím hlasitěji křičím
Čím těžší jsou vaše stroje se mnou
Ale je mi to jedno
Možná se bojím, ale přesto přísahám
Mohl bys mi vzít život s čistým svědomím
Ale měli byste to stále slyšet
Pokud spálím, uvidíš
Oheň ve vaší mysli, když spíte
A když vstanu v kouři kolem tvých očí
Budete vědět, že jsem to já
A déšť se nesmyje
Popel pod nehty dnes
Nezáleží na tom, kam jdete nebo co děláte
Protože když hořím, ty taky
Mohl jsem vyjednávat, ale prohrál bych
Prodáte díly, které nepoužíváte
Ano, mohl bych vás prosit o milosrdenství a osvobodit mě
Mohl bych ti vyhrožovat peklem
Nebo bych mohl slíbit, že to neřeknu
Ale tím měkčím jsem se stal
Čím těžší jsou vaše stroje se mnou
Ale je mi to jedno
Možná se bojím, ale přesto přísahám
Mohl bys mi vzít život s čistým svědomím
Ale měli byste to slyšet
Pokud spálím, uvidíš
Oheň ve vaší mysli, když spíte
A když vstanu v kouři kolem tvých očí
Budete vědět, že jsem to já
A déšť se nesmyje
Popel pod nehty dnes
Nezáleží na tom, kam jdete nebo co děláte
Protože když hořím, ty taky
Když spíš, ucítíš mé ledové prsty
Plazí se po zádech
A když se probudíš, najdeš mě hned vedle tebe
Čekání na útok
A když budeš chodit, budu hned za tebou
Zrychluje mé kroky
A když se mě pokusíš zavřít
Budu se ti smát v hlavě
Oh, budu tam
Možná se bojím, ale přesto přísahám
Mohl bys mi vzít život s čistým svědomím
Ale měli byste to stále slyšet
Pokud spálím, uvidíš
Oheň ve vaší mysli, když spíte
A jestli povstanu v kouři kolem tvých očí
Budete vědět, že jsem to já
A déšť se nesmyje
Popel pod nehty dnes
Nezáleží na tom, kam jdete nebo co děláte
Protože když hořím, ty taky
Každý příběh má dvě strany ... kromě této!
Ještě to neskončilo
A nikdy to neskončilo
Můžeš mě zlomit
Smrt mě může vzít
Ale nikdy to neskončilo
Ještě to neskončilo
A nikdy to neskončilo
Můžeš mě zlomit
Smrt mě může vzít
Ale nikdy to neskončilo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com