TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emilie autumn – i know where you sleep

Interpret: emilie autumn - Název: i know where you sleep 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - i know where you sleep Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. i know where you sleep.

Původní

I know, the sickening thoughts that slither around your head
I know, the gluttonous guilt that buried me in your bed
Manipulate me if you can, go on and fool me like your biggest fan
I know, the arrogant pride that poisons the truth you hear
I know, the bigoted tongue that tears apart all your fears
Pontificate, you faded star, go on and show them who you really are
You can lie to the papers
You can hide from the press
You can fake it on stage
Crawl from your cage
Search and destroy
You can kill and depend on it
I know your tainted flesh
I know your filthy soul
I know each trick you played
Whore you laid
Dream you stole
I know the bed in the room in the wall
In the house where you got what you wanted and ruined it all
I know the secrets that you keep
I know where you sleep
I know, the illness behind the image that you create
I know, the tedious need to turn all your love into hate
You poor pathetic paranoid, is it just me or do you secretly enjoy it?
You can lie to the papers
(You can lie)
You can hide from the press
(You can hide)
You can fake it on stage
(Fake)
Crawl from your cage
(Crawl)
Search and destroy
(Search)
You can kill and depend on it
(Kill)
I know your tainted flesh
(You can hide)
I know your filthy soul
(You can hide)
I know each trick you played
(You can fake it if you try)
Whore you laid
Dream you stole
I know the bed in the room in the wall
In the house where you got what you wanted and ruined it all
I know the secrets that you keep
I know where you sleep
Sleep, Sleep, Sleep
You play the victim very well
You build yourself indulgent hell
You wanted someone to understand you
Well be careful what you wish for because I do
You've got a fancy turn of phrase
You set your trap
You made your plays
You're so fond of games
You must never lose
Funny how the only one in your bed is you
You can lie to the papers
You can hide from the press
You can lie to the papers
You can hide from the press
(Fake, crawl, search, kill)
You can lie to the papers
You can hide from the press
Fake, crawl, search, kill
Oh my god, Oh my god
I touched you
I can never live it down
I can never live it down
God save the queen
I loved you
I can never live it down
I can never live it down
Oh, oh, I fucked you
I can never live it down
I can never live it down
I can never live it down
I know the sickening thoughts that slither around your head
I know the gluttonous guilt that buried me in your - shh! - bed
You can lie to the papers
You can hide from the press
You can fake it on stage
Crawl from your cage
Search and destroy
You can kill and depend on it
I know your tainted flesh
I know your filthy soul
I know each trick you played
Whore you laid
Dream you stole
I know the bed in the room in the wall
In the house where you got what you wanted and ruined it
I know the bed in the room in the wall
In the house where you got what you wanted and ruined it
I know the bed in the room in the wall
In the house where you got what you wanted and ruined it all
I know the secrets that you keep
I know where you sleep
I'm wishing you the best of luck and by the way
(Your poetry sucks)
I'm wishing you the best of luck and by the way
(Your poetry sucks)
I'm wishing you the best of luck and by the way
(Your poetry sucks)
I'm wishing you the best of luck and by the way

překlad

Já vím, ty odporné myšlenky, které se plazí kolem tvé hlavy
Vím, žravá vina, která mě pohřbila ve tvé posteli
Manipulujte se mnou, pokud můžete, pokračujte a klaďte mě jako svého největšího fanouška
Vím, arogantní pýcha, která otravuje pravdu, kterou slyšíte
Vím, ten bigotní jazyk, který trhá všechny tvé obavy
Pontifikáte, vybledla jste hvězda, pokračujte a ukažte jim, kdo ve skutečnosti jste
Můžete lhát papírům
Můžete se skrýt před tiskem
Můžete to předstírat na jevišti
Procházejte z klece
Najít a zničit
Můžete zabíjet a spoléhat se na to
Znám tvé poskvrněné maso
Znám tvou špinavou duši
Znám každý trik, který jsi hrál
Kurva, kterou jsi položil
Sen, který jsi ukradl
Znám postel v místnosti ve zdi
V domě, kde jste dostali, co jste chtěli, a všechno to zničilo
Znám tajemství, která si necháváš
Vím, kde spíš
Vím, nemoc za obrazem, který vytváříte
Vím, zdlouhavá potřeba proměnit veškerou tvou lásku v nenávist
Ty ubohý úbohý paranoide, jsem to jen já nebo si to tajně užíváš?
Můžete lhát papírům
(Můžeš lhát)
Můžete se skrýt před tiskem
(Můžeš se skrýt)
Můžete to předstírat na jevišti
(Falešný)
Procházejte z klece
(Plazit se)
Najít a zničit
(Vyhledávání)
Můžete zabíjet a spoléhat se na to
(Zabít)
Znám tvé poskvrněné maso
(Můžeš se skrýt)
Znám tvou špinavou duši
(Můžeš se skrýt)
Znám každý trik, který jsi hrál
(Můžete to předstírat, pokud to zkusíte)
Kurva, kterou jsi položil
Sen, který jsi ukradl
Znám postel v místnosti ve zdi
V domě, kde jste dostali, co jste chtěli, a všechno to zničilo
Znám tajemství, která si necháváš
Vím, kde spíš
Spánek, spánek, spánek
Hrajete oběť velmi dobře
Vybudujete si shovívavé peklo
Chtěli jste, aby vám někdo rozuměl
Buďte opatrní, co si přejete, protože já ano
Máte fantazijní obrat fráze
Nastavil jsi svou pasti
Udělal jsi své hry
Máte rádi hry
Nikdy nesmíte prohrát
Zvláštní, jak jediný ve své posteli jste vy
Můžete lhát papírům
Můžete se skrýt před tiskem
Můžete lhát papírům
Můžete se skrýt před tiskem
(Falešné, procházení, hledání, zabíjení)
Můžete lhát papírům
Můžete se skrýt před tiskem
Falešný, plazit se, hledat, zabíjet
Bože můj, Bože můj
Dotkl jsem se tě
Nikdy to nemohu žít
Nikdy to nemohu žít
Bůh ochraňuj královnu
miloval jsem tě
Nikdy to nemohu žít
Nikdy to nemohu žít
Oh, oh, já jsem tě v prdeli
Nikdy to nemohu žít
Nikdy to nemohu žít
Nikdy to nemohu žít
Znám ty odporné myšlenky, které se plazí kolem tvé hlavy
Znám tu nenažranou vinu, která mě pohřbila ve vašem - psst! - postel
Můžete lhát papírům
Můžete se skrýt před tiskem
Můžete to předstírat na jevišti
Procházejte z klece
Najít a zničit
Můžete zabíjet a spoléhat se na to
Znám tvé poskvrněné maso
Znám tvou špinavou duši
Znám každý trik, který jsi hrál
Kurva, kterou jsi položil
Sen, který jsi ukradl
Znám postel v místnosti ve zdi
V domě, kde jste dostali, co jste chtěli, a zničili jste to
Znám postel v místnosti ve zdi
V domě, kde jste dostali, co jste chtěli, a zničili jste to
Znám postel v místnosti ve zdi
V domě, kde jste dostali, co jste chtěli, a všechno to zničilo
Znám tajemství, která si necháváš
Vím, kde spíš
Mimochodem vám přeji hodně štěstí
(Tvoje poezie je naštvaná)
Mimochodem vám přeji hodně štěstí
(Tvoje poezie je naštvaná)
Mimochodem vám přeji hodně štěstí
(Tvoje poezie je naštvaná)
Mimochodem vám přeji hodně štěstí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com