TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emilie autumn – gentlemen aren t nice

Interpret: emilie autumn - Název: gentlemen aren t nice 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - gentlemen aren t nice Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. gentlemen aren t nice.

Původní

Once upon a time I thought
"What's the one thing I haven't got?"
There's not a single thing in this world I couldn't buy
That's when a gentleman caught my eye
Once or twice we went around
But now I'll tell you the thing I've found
You shouldn't make your move until you know the price
Because gentlemen aren't nice
Just because I won't agree to take his arm
And I occasionally forget his name
He likes to call inclemency what I call charm
But I know they're all the same
I think I've realized my first mistake
When he cried that his heart would break
I would have thought that I was worth the sacrifice
But gentlemen aren't nice
Just because I leave him all alone for days
And go about with others of his kind
He dares complain about my evil ways
And drive me out of my, out of my mind
What I relate is hard to bear
I only endure it so that I might spare you ladies
I'm not known for my good advice
But gentlemen aren't
So agreeable
Love ain't a paradise
And if I told you once, I won't tell you twice
Gentlemen aren't nice
Gentlemen aren't nice

překlad

Kdysi dávno jsem si myslel
„Co je jedna věc, kterou nemám?“
Na tomto světě není jediná věc, kterou bych si nemohl koupit
Tehdy mě zaujal gentleman
Jednou nebo dvakrát jsme šli kolem
Ale teď ti řeknu věc, kterou jsem našel
Neměli byste se pohybovat, dokud nezjistíte cenu
Protože pánové nejsou milí
Jen proto, že nebudu souhlasit, abych mu vzal paži
A občas zapomenu jeho jméno
Rád nazývá nevázanost tím, čemu já říkám kouzlo
Ale vím, že jsou všichni stejní
Myslím, že jsem si uvědomil svou první chybu
Když plakal, že se mu zlomí srdce
Myslel bych si, že za tu oběť stojím
Ale pánové nejsou milí
Jen proto, že ho nechávám celé dny na pokoji
A chodit s ostatními svého druhu
Odvažuje se stěžovat si na mé zlé cesty
A vyhnat mě ze své, ze své mysli
To, co mám do vztahu, je těžké snést
Vydržím to jen proto, abych vás ušetřil, dámy
Nejsem znám svou dobrou radou
Ale pánové nejsou
Tak příjemné
Láska není ráj
A když jsem ti to řekl jednou, tak ti to neřeknu dvakrát
Pánové nejsou milí
Pánové nejsou milí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com