TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emilie autumn - Název: ever 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - ever Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. ever.

Původní

I've been racing for you, honey
But you take your love
From under my feet
The very moment I arrive
I hold the invitation in my hand
You smile and I don't understand
When you tell me the writing ain't yours
You were the one thing I could count on
Even if your apathy was what I expected
Oh, darling, I waited and waited to feel your footsteps
And to hear your breath
But maybe I just wanted someone to wait for
You were ever in my mind
You were behind my soul each time
I held it to the flame
You were ever in my precious thoughts
I'd leave a room of angels
Just to be alone
If only to say your name
I never told you I needed you, darling
Like a rose needs the rain
How could you possibly know how much?
So I reach for your love
Like the moon and the stars
Ever in my sight
Ever out of touch
There's a spotlight of a holy kind
Think it comes from somewhere
Up in the sky or from some far off, lovely place
But this light never, ever, ever shone on me
At least as far as I could see
So I sat in the dark and I watched you
Now I just cry to myself
When there's no one around
And I teach myself to walk backwards
Out of any given situation
Yes, I can be graceful and try
Not to step on my train and
You don't have to say goodbye
But I'll be right here if you want to
You were ever in my mind
You were behind my soul each time
I held it to the flame
You were ever in my precious thoughts
I'd leave a room of angels
Just to be alone
If only to say your name
I never told you I needed you, darling
Like a rose needs the rain
How could you possibly know how much?
So I reach for your love
Like the moon and the stars
Ever in my sight
Ever out of touch
Now, I could paint your portrait
If I never saw you again
When I am old someone may ask me
If I ever loved
And I will speak but they won't recognize
My words, they'll say I'm telling lies
And maybe I am
Maybe I am
All I know is
You were ever in my mind
You were behind my soul each time
I held it to the flame
You were ever in my precious thoughts
I'd leave a room of angels
Just to be alone
If only to say your name
I never told you I needed you, darling
Like a rose needs the rain
How could you possibly know how much?
So I reach for your love
Like the moon and the stars
Ever in my sight
Ever out of touch
I never told you I needed you, darling
Like a rose needs the rain
How could you possibly know how much?
So I reach for your love
Like the moon and the stars
Ever in my sight
Ever out of touch

překlad

Závodil jsem pro tebe, zlato
Ale ty si bereš svou lásku
Zpod mých nohou
Ve chvíli, kdy dorazím
Držím pozvání v ruce
Usmíváš se a já nechápu
Když mi řekneš, psaní není tvoje
Byla jsi jediná věc, na kterou jsem se mohl spolehnout
I když tvá apatie byla taková, jakou jsem očekával
Miláčku, čekal jsem a čekal, až ucítím tvé kroky
A slyšet tvůj dech
Ale možná jsem jen chtěl, aby někdo počkal
Byl jsi někdy v mé mysli
Pokaždé jsi byl za mojí duší
Držel jsem to plamenem
Byl jsi někdy v mých drahocenných myšlenkách
Nechal bych pokoj andělů
Jen být sám
Kdybys jen řekl své jméno
Nikdy jsem ti neřekl, že tě potřebuji, drahoušku
Jako růže potřebuje déšť
Jak byste mohli vědět kolik?
Takže sáhnu po tvé lásce
Jako měsíc a hvězdy
Vždy v mých očích
Vždy mimo dosah
Je tu reflektor svatého druhu
Myslíš, že to odněkud pochází
Nahoře na obloze nebo z nějakého vzdáleného krásného místa
Ale toto světlo na mě nikdy, nikdy, nikdy nesvítilo
Alespoň pokud jsem viděl
Takže jsem seděl ve tmě a sledoval jsem tě
Teď jen brečím pro sebe
Když kolem nikdo není
A učím se chodit pozpátku
Z jakékoli dané situace
Ano, mohu být ladný a zkusit to
Nešlápnout na můj vlak a
Nemusíte říkat sbohem
Ale budu tady, pokud budeš chtít
Byl jsi někdy v mé mysli
Pokaždé jsi byl za mojí duší
Držel jsem to plamenem
Byl jsi někdy v mých drahocenných myšlenkách
Nechal bych pokoj andělů
Jen být sám
Kdybys jen řekl své jméno
Nikdy jsem ti neřekl, že tě potřebuji, drahoušku
Jako růže potřebuje déšť
Jak byste mohli vědět kolik?
Takže sáhnu po tvé lásce
Jako měsíc a hvězdy
Vždy v mých očích
Vždy mimo dosah
Teď bych mohl namalovat tvůj portrét
Kdybych tě už nikdy neviděl
Když jsem starý, někdo se mě může zeptat
Kdybych někdy miloval
A budu mluvit, ale nepoznají
Moje slova, řeknou, že lžu
A možná jsem
Možná jsem
Všechno, co vím, je
Byl jsi někdy v mé mysli
Pokaždé jsi byl za mojí duší
Držel jsem to plamenem
Byl jsi někdy v mých drahocenných myšlenkách
Nechal bych pokoj andělů
Jen být sám
Kdybys jen řekl své jméno
Nikdy jsem ti neřekl, že tě potřebuji, drahoušku
Jako růže potřebuje déšť
Jak byste mohli vědět kolik?
Takže sáhnu po tvé lásce
Jako měsíc a hvězdy
Vždy v mých očích
Vždy mimo dosah
Nikdy jsem ti neřekl, že tě potřebuji, drahoušku
Jako růže potřebuje déšť
Jak byste mohli vědět kolik?
Takže sáhnu po tvé lásce
Jako měsíc a hvězdy
Vždy v mých očích
Vždy mimo dosah

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com